Profilveckan (läsning)

Vägen till Ja

En nyckel till framgångsrika förhandlingar

Författare: Roger Fisher, William Uri, Bruce Patton

 

Var och en av oss hamnar ibland i förhandlingssituationer där vi har anledning att fundera över vårt eget beteende. Kunde vi ha agerat annorlunda så att förhandlingen hade slutat på ett bättre sätt för alla inblandade ?

 

Enligt min åsikt den är användbar och intressant boken. Boken handlar om förhandlingssituationer och hur man måste hantera dom. På arbetsplats såväl som i hemmet krävs det att vi kan driva våra egna intressen utan att stöta bort dem vars intressen strider mot våra egna. Boken kan hjälpa dig att hitta rätt lösning till visa situationer. I boken kan man hitta många bra tips och råd till olika livs situationer. Dom tips kan hjälpa dig att uppnå dom saker som du önskar genom diskussion eller strid. Boken berättar hur man måste analysera och acceptera dom svåraste situationer. Du kan lära dig försvara sina ståndpunkter och göra så att både sidor som är med i förhandling bli nöjda.

 

Jag tycker att det mest intressant och användbart i boken var Cirkel diagram(användbart handlingsprogram).Med ett användbart handlingsprogram kan du gå tillbaka och försöka identifiera de mer övergripande sätten att angripa problemet, av vilka handlingsprogrammet bara är en tillämpning. Du kan sedan få uppslag till nya åtgärder som kan baseras på samma övergripande synsätt. Och på samma sätt kan du gå ytterligare ett steg bakåt i kedjan och fråga : ” Om detta teoretiska synsätt visar sig användbart, vilken är då den diagnos som ligget bakom det?” När du formulerat en diognos kan du komma på nya sätt att ta itu med problemet för att sedan undersöka vilka specifika åtgärder som kan förenas med dessa. Ett användbart uppslag ger alltså anledning att undersöka uppslagets teoretiska bakgrund, varefter man från teorin kan söka sig fram till andra användbara uppslag.

Handlingsprogram.

Fyra steg på vägen till nya uppslag.

Steg 1: problem

Vad är det som är fel?

Vilka är symptomen för närvarande?

Hur skiljer sig verkligheten från en önskvärd situation?

Steg 2: analys

Diagnostisera problemet.

Dela upp symptomen i kategorier.

Föreslå orsaker.

Undersök va som saknas.

Notera hinder för en lösning av problemet.

Steg 3: tillvägagångsätt

Vilka metoder eller medel kan användas?

Vilka botemedel finns i teorin?

Ta fram ideer om vad som skulle kunga göras.

Steg 4: uppslag till åtgärder

Vad skulle kunna göras?

Vilka specifika åtgärder borde vidtas för att komma till rätta med problemet?

 

Jag kan rekommendera denna boken till alla som har svårt att hantera förhandlings situationer. Denna boken kan vara hjälpmedel till arbetsliv, familjeliv och vardagsliv.


TED talks

Här jag ska berätta lite om TED (Technology, Entertainment, Design – teknologi, underhållning, formgivning) konferens. Ted konferensen är en årlig konferens som pågår i USA. På denna konferensen samlas forskare och berömda människor inom vetenskaps och andra område, för att uttrycka och sprida sina tankar och ideer. Dom definierar sitt tema som ”ideer värda att sprida”. Denna konferensen grundades i 1984 och där samlas forskare från hela världen. Varje föredrag som pågår under konferensen kallas TED talk. Denna konferensen har samlat många högt uppsatta och framgångsrika människor, såna som Bill Klinton, Bill Gates, en av dom främsta världens globala tänkare Hans Rosling osv. Dom föreläsare som är bäst med sina ideer hur man kan förändra världen, får första plats och ett pris på 100 tusen dollars. Det finns många intressanta och framgångsrika föredrag som man kan se på deras websida ”www.ted.com” eller på ”www.youtube.com”.

 

Jag själv har inte hört om denna konferensen förut, fick veta om denna från min lärare Klaus. Jag tycker dom är väldigt intressanta och spännande. Varje föredrag innehåller nånting speciellt och en tankeställare. Där får man träffa dom som är bäst på att uttrycka sina ideer och dom som är bra inom retoriks vetenskap. Jag kan rekommendera till alla att titta på dom video, kanske dom får oss att tänka på och fundera över många saker. Jag ska lägga upp några länkar till videos, som var väldigt inspirerande enligt min åsikt.

http://www.ted.com/talks/lang/eng/hans_rosling_on_global_population_growth.html

I denna video berättar Hans Rosling hur stor överbefolkningen har varit dom sista åren, hur det kan påverka vår värld och vår framtid. Han har en teori som innebär att om vi ska investera mer i dom fattiga länderna för att försöka förlänga deras livstid, så stoppar vi överbefolkningen. Enligt hans åsikt det är möjligt att rädda vår framtid om vi ska börja reagera och acceptera verkligheten på riktigt.

http://www.ted.com/talks/lang/eng/jamie_oliver.html

I denna video berättar Jamie Oliver hur dålig mat äter vi idag. Han förklarar varför dagens generationer har större tendens till fetma. Han försöker påverka samhället med att vi måste försöka laga mat själva, han påstår att fastfood skadar vår hälsa väldigt mycket.

 


Problemlösning till Peter utifrån de olika perspektiven

Kognitiva perspektivet.

Peter har en mängd olika problem att jobba med. För det första så tror vi att alkoholmissbruket är mycket destruktivt för Peter då det påverkar övrig problematik. Därför undrar vi hur Peter känner sig när han börjar att dricka. På den frågan svarar han att han känner hopplöshet kring framtiden och att han dricker för att döva hans negativa känslor kring detta, samt han har ett rent fysiskt beroende.

Här försöker vi få honom att förmå att tänka positivt. Han måste försöka slå bort de negativa tankarna och i stället tänka positivt och se de möjligheter han har i, stället för att fokusera på det negativa. Grundförutsättningen för att Peter ska lyckas är att han bryter sina tankemönster och blir kvitt sitt alkoholberoende. Möjligheterna för att få ett jobb ökar då radikalt med en gång, han får lättare att hantera sin svartsjuka, mildra adhd, mer kontrollerad osv.

All problematik grundar sig i han syn på sig själv som misslyckad. Därför är det av yttersta vikt att få honom att tänka positivt och bryta denna negativa spiral. Han bör därför deltaga i kbt-terapi med andra och stärka upp sitt självförtroende. Får Peter ett bättre självförtroende så kommer detta underlätta problemen med alkoholen.

Eva

Ungefär samma förutsättningar gäller för Eva även om bilden är någorlunda mot Peter så ser helhetsbilden i princip ut som Peters. Därför ger vi samma råd till henne. Det positivt är att de kan peppa varann vilket vi tror är väldigt bra.

Humanistiska perspektivet

Här försöker vi förmå Peter att först och främst inse vilken fantastisk människa han är , med möjligheter och potential till väldigt mycket. Vi koncentrerar oss på nuet och försöker tillsammans med Peter reda ut vilka faktorer som påverkar och hämnar Peter att leva ett bra liv där hans fulla potential kommer till sin rätt. Vi kommer att lägga mycket fokus på att stärka upp Peters självförtroende och inse han har mycket handlingskraft inom sig. Vi kommer hjälpa honom med klientcentrerad terapi och coacha honom framåt. Problematiken är väldigt omfattande och det kommer att ta tid, men resultaten kommer Peter att se ganska tidigt och det kommer att vara successivt peppande under tiden. Vi lägger också mycket vikt vid att sätta oss in Peters situation fullt ut, utifrån hans tankar och perspektiv. Detta är nödvändigt för oss att förstå honom fullt ut för att få en lyckosam behandling.

Socialpsykologiska perspektivet.

Först så vill vi reda ut med Peter hur hans liv ser ut. Han berättar tidigt om hur han som 17-18 åring började umgås i kretsar där det förekom mycket alkohol och droger av olika slag. Han är fortfarande kvar i denna krets av människor. Sin flickvän Eva träffade han också i denna krets. Hans föräldrar satte stor press på honom när det gällde skolarbetet, han kände sig enormt misslyckad när han inte lyckades infria deras förväntningar. Detta är de faktorer i hans berättelse som vi tror har varit stor betydelse när vi ser hans destruktiva situation för dagen.

Givetvis så finns det olika vägar att hjälpa Peter på men först och främst så måste han bort från alkoholen. Därför rekommenderar vi honom att gå med i någon medlemsorganisation för alkoholister. För att han ska lyckas så är det ENORMT viktigt att han bryter med sitt sociala mönster. Det kan låta hårt, att han måste byta umgängeskrets , men det är dessvärre en absolut nödvändighet för att han ska lyckas. Det går inte som alkoholist att röra sig i miljöer där det förekommer alkohol hela tiden. När detta är brutet så kanske Peter kan skaffa sig ett jobb och detta kan då stärka hans självbild. Tills sist rekommenderar vi honom att hitta meningsfulla fritidsintressen där han har möjlighet att bygga nya social relationer.

Beteende perspektivet.

Om vi ska se på Peter och hans problem genom beteende perspektivet, då vi kan se att det finns massa anledningar som gjorde honom till den han är. Enligt beteende perspektivet är det miljö och omgivningen som har påverkat Peter. Han är aggressiv, narcissistisk och svartsjuk därför att han styrs av yttre påverkan. Han har lärt sig att tolka olika situationer och reagera på ett visst sätt till dessa. . Han kan försöka att välja en miljövänlig omgivning, vara ute i naturen. Ta en promenad istället för bussen. Börja gå på någon yoga kurs. Det finns möjlighet att vänner påverkar honom på negativt sätt, det är därför han dricker alkohol. Vi kan rekommendera Peter att hitta nya kompisar och vanor som ska inte dricka med honom och som kan hjälpa honom att vara på rätt spår. De kan förhöja hans motivation till arbetslivet utan alkohol.

Psykodynamiska perspektivet.

Enligt psykodynamiska perspektivet är det barndom som har påverkat Peters liv. Barndomen påverkar hur vi bete oss i framtiden och vilken psykisk hälsan vi får. Det är möjligt att han hade trauma under barndoms perioden. Det kan har hänt något i barndom som sårade honom, som gjorde honom ont. Det starkaste trauma under barndomen är förlust av någon som du älskar, att har varit utsatt av något sexuellt brott eller har blivit misshandlad under en längre period. Vi kan också tänka oss att han inte fick så mycket uppmärksamhet av sina föräldrar i barndomen. På grund av uppmärksamhetsbrist har han problem som aggressivitet och narcissism. Kanske var hans far alkoholist och drack mycket och slog hans mamma. Detta påverkade honom mycket, pga detta kan han vara aggressiv. Vi kan rekommendera till honom att börja gå psykodynamisk terapi. Försök dela alla problem med en terapeut. Gå igenom allt som hände i barndomen, försök att fokusera på nutiden. Terapeut kan hjälpa honom att förstå varför han har kommit i konflikt med sin inre personlighet och sin omgivning.

Kemi-biologiska perspektivet.

Kemi-biologiska perspektivet försöker förstå tankar, känslor och beteenden utifrån de fysiologiska processer som försiggår i kroppen. Det är möjlighet att Peter fick sina aggression problem och alkohol missbruk från sina föräldrar eller släkter, så säger biologiska perspektivet. Genetik är väldigt starkt och stort vetenskaps område. Enligt genetiken styrs våra egenskaper av våra arvssamlag. Forskningar visar att hjärnstörningar kan påverka vårt beteende och vår psykiska hälsa. Det kan bli bättre för Peter om han bli medveten om att det är inte hans fel att det går som det går. Problemet sitter i dom fysiologiska processer som sker i hans kroppen. Det är svårt att påverka dom på egen hand. Vi rekommendera Peter att påbörja behandling genom det kemisk-biologiska perspektivet. Detta perspektivet utgår från att man behandlar med psykofarmaka då det handlar om att få kemisk balans i kroppen. Läkaren ska skriva ut rätt medicin som Peter ska ta under behandlings tiden.


Asatro

Nordisk mytologi

Nordisk mytologi är läran om de myter som berättades i förkristen i Norden. Särskilt stor var den under vikingatiden. När det kristna intågandet kom in så försvann asatron i samma takt. Myterna har levt vidare och fanns fortfarande bevarade i folktron på 1800-talet.

Den nordiska mytologin liknar i stora drag den germanska mytologin eftersom seder hos nordbor och övriga germanska folk var nära besläktade. Man vet dock inte exakt hut mycket som var gemensamt då det finns få källor till detta.

Religionen som sådan kan knappast betecknas som en enhetlig religion i modern bemärkelse då den saknade grund och fasta lärosatser. Den bör i stället förknippas som en etnisk religion eller naturreligion. Egentligen så handlade det inte så mycket om tro utan handlade snarare om traditioner och värderingar i samband med naturen, vädret, årstiderna och mänsklig verksamhet

Presentation av alla gudar:

Balder

Son till Oden och Frigg. En god gud, klok, förlåtande och en vacker gud.

Brage

Son till Oden och make till Idun. Klok och ordfyndig står han för att skalda gudar och hjältars storslagna handlingar för att de inte ska glömmas bort.

Delling

Natts make och Dags far. Gryningens gud som vaktar Breidablick.

Eir

Läkekonstens gudinna

Fjorgyn

Jordens, åskan och regnets gudinna. Tillsammans med Oden fick hon sonen Tor, hon är även mor till asadrottningen Frigg

Forsete

Gudarnas högste domare. Son till Balder och Nanna

Frej

Erotiken och fruktbarhetens främsta gud och kan även styra över regn och solsken

Freja

Tvillingsyster till Erotikens, fruktbarhetens och kärlekens gudinna Frej, dotter till Njord

Frigg

Hon har vetskap om alla människors och gudars öden. Hon är även äktenskapets och moderskapets gudinna. Odens hustru och dotter till Fjorgyn.

Fulla

Friggs tjänstekvinna

Gefjon

Plogen och åkerbrukets gudinna. Gift med Sjold och i jättarnas land födde hon fyra söner som förvandlades till oxar. Dessa plöjde sedan land åt människorna.

Geirskogul

Hämtar fallna krigare till valhall.

Gna

Friggs budbäresrska och hästen Hofvarpner som tar henne genom luft och över vatten för att förmedla budkap mellan de olika världarna.

Gondul

Hämtar fallna krigare till valhall

Gunn

En av valkyrjorna som rider ut i slagfälten och väljer vilka krigare som ska stupa.

Heimdal

Världens väktare

Hel

Dödsrikets gudinna.

Hermod

Budbärare. Son till Oden och frigg

Hild

Väcker stupade krigare åter till liv, dock bara hennes

Höder

En av Odens sönder , blind och dödar sin bror Balder med en mistelpil

Höner

Högvuxen och snabb asagud.

Idun

Hon står för ungdom, kärlek och fruktbarhet. Förvarar en korg med med äpplen som ger evig ungdom till gudarna.

Kvaser

Listig och vis gud. Mjödets ursprungsväsen.

Lin

Hon skyddar dom som Frigg önskar skydda från faror.

Lofn

Hon kunde upphäva förbud mot två älskande. Snäll och vänlig.

Loke

Mångsidig gud. Lustig, elak , hjälpsam, beroende på humör. Han har fött den åttafotade hästen Sleipner

Magne

En av de största gudarna. Son till Tor och jättinnan järnsaxa.

Mode

Beskrivs som en av de modigaste gudarna. Son till Tor och Sif.

Nanna

Hennes hjärta brast av sorg då hennes make dog och hon följde med honom till Hels rike.

Njord

En rik och givmild gud som råder över hav vind och fiske,bor vid havet. Lever åtskild från sin hustru Skade som bor i fjällen.

Nororna

Samlingsnamn för tre gudar, Urd, Vardani, och Skuld.Varje människa tilldelas ett öde vid födseln av dessa gudar.

Od

Make till Freja. När han är frånvarande gråter hon tårar av rött guld.

Oden

Han är den äldste och den visaste av alla gudar, är konung av Asgård. Frigg är hans maka, han har många älskarinnor och är far till många barn

Ran

Havsgudinnan som fångar in druknande män i sina nät och tar med dom till sitt dödsrike.

Rind

Hon är utvald att föda en son till Oden, som en dag ska hämnas för Balders död.

Rota

En av valjkyrorna som rider ut på slagfälten och bestämmer vem som ska stupa.

Saga

Berättandets och historiernas gud.

Sif

Hon har gyllene hår och tillhör de vackraste kvinnorna. Hon har många älskare och Tor är hennes make.

Sigyn

Hustru till den nyckfulle Loke och tillsammans har de sonen Narfe.

Sjöfn

Hon väcker åtrå hos både män och kvinnor.

Skirner

Hans namn betyder ”den strålande” och är Frejs tjänare. Duktig på trollkonst.

Skjold

Sägs vara anfader till alla skjoldungaättens kungar och var själv konung där en gång. Son till Oden.

Skogul

En av valkyrjorna som hämtar fallna krigare till valhall.

Snotra

Hon står för omdöme och elegans.

Tor

Störst och starkast av alla gudar. Jättesläktens största fiende. Med sin hammare mjölner slår han ner sina fiender och då dundrar åskan. Son till Oden och Fjorgyn.

Trud

En valkyria som ger framgång i strider.

Tyr

Modigast av alla gudar, besitter stor vishet och kampvilja.

Ull

Skicklig skidåkare och pilbågeskytt . Jaktens gud och son till Sif.

Vale

Son till Oden och Rif. En bra bågskytt som fötts för att hämna sin brors Balders död.

Ve&Vile

Bröder till Oden som de tillsammans med honom dödade jätten Ymer, skapade världen med hans kropp, och de två första människorna av två trädstammar.

Vidar

Inget kan tränga igenom hans tjocka järnskor. Näst starkaste guden efter Tor. Oden och jättinnan Grid är hans föräldrar

Vör

Ingen kan ljuga för henne, för hon är klok och envis. Då löften bryts är det hon som vittnar.

Ägir

Havsgudinnans Rans make, med vem han har nio döttrar som är havet vågor. Fjornot är hans far.


Presentation av tre gudar

Tor var en fornnordisk och forngermansk åskgud. Till etymologin, och i stort sett till funktionen, identisk med den fornindiske guden Indra; i stort sett till funktionen, men inte till etymologin, även med den grekiske guden Zeus och den romerske Jupiter. Enligt vissa religionshistoriker kan Tor, liksom Indra, från början ha varit en höggud. Vid tiden för våra källor, främst poetiska och prosaiska Eddan, hade dock denna roll övertagits av Oden, och då har Tor omdefinierats som Odens äldste son; Tors mor var jorden. Tors hustru är Siv. De har tillsammans sonen Mode och dottern Trud. Dessutom har Tor, från ett tidigare äktenskap med jättinnan Järnsaxa, sonen Magne. Deras hem är borgen Bilskirne i Trudvang i Asgård. Tor, Oden och Loke är de tre gestalter som oftast uppträder i den nordiska mytologin. De främsta gudarna i den fornnordiska kulten är Tor, Oden och Frej. När Tor vredgas åker han runt på sin vagn, som dras av bockarna Tanngnjóstr och Tanngrisnir, bland molnen och strider med sin hammare, Mjölner, mot det onda i form av jättarna; en liknande strid utkämpas i indisk mytologi mellan Indra och Asuras. Det är så åska uppkommer. Andra attribut är kraftbältet Megingjord, som får hans styrka att växa när han drar åt svångremmen. Han har också järnhandskar och en järnstång i vänsterhanden.

Psykologiskt sett är Tor rätt enkel, till skillnad från exempelvis grubblaren Oden. Tor dyrkades främst av enkelt folk – han är böndernas och trälarnas gud. Tor är guden som bringar ordning ur kaos. Liksom de andra asagudarna är han inte odödlig. I Ragnarök kommer Tor och Midgårdsormen att döda varandra. Hans båda söner överlever däremot – de har inte utövat makt i denna tidsålder.

När kristendomen blev en allvarlig konkurrent till den gamla religionen blev Tors hammare symbolen för denna, liksom korset för de kristna.

Man åkallar Tor i frågor som berör vind, väder och årsväxt.Freja eller Fröja är en fruktbarhetsgudinna i nordisk mytologi, vanernas viktigaste gudinna och har därför även namnet Vanadis. Hon är dotter till Njord, och syster till Frej (även kallad Frö).

Det finns få myter kring Freja och Frej. Det har spekulerats i att dessa skulle vara ett gudapar men inga belägg finns för detta. I Loketrätan insinuerar Loke att Freja skulle gått till sängs med sin bror Frej. Men detta är bara en av många anklagelser som Loke utslungar i denna hans sista "uppgörelse " med gudarna. Att Njord har fått sonen Frej med sin syster, vars namn inte är belagt i källor men har rekonstruerats som Njärd. Precis som Frej äger Fröja ett magiskt svin och heter Hildisvin. Freja har binamnet Syr, "sugga".

I myten kallas hennes make för "Od", en gestalt med uppenbar koppling till Oden och det beskrivs hur Freja överges av sin make och till slut fäller gyllene tårar över honom. Dessa tårar återkommer i många mytologier och brukar uppfattas som en fruktbarhetssymbol associerad med regnet och dess betydelse för skörden. Freja delar även andra attribut med sina systrar i andra religioner: Hennes vagn dras av två katter, Högni och Þófnir och hon bär det stora magiska halsbandet Brisingamén. Brisingamen betyder eldsmycket och sägs vara ett gyllene smycke som ligger i urhavet och uppenbart är kopplat till livskraften och fruktbarheten. Heimdall och Loke kämpar om detta smycke, i sälhamnar, på Singastein varpå Heimdall skänker smycket till Freja. En senare mytvariant som framförs av Snorre är att Freja ska ha kommit över smycket genom att tillbringa en natt med var och en av dvärgarna som tillverkade halsbandet. Man ska dock ha i beaktande att Freja blev kristendomens stora hatobjekt då hon ansågs stå för "sexualitet, lössläppthet och fruktbarhet". Därför kom hon att konsekvent baktalas eftersom det inte finns plats för gudinnor inom kristendomen. Hennes andra namn anspelar även de på hennes roll som fruktbarhetsgudinna: Gefn ("givaren"), Härn och Hörn ("beskyddaren").

Som fruktbarhetsgudinna har Freja naturligtvis också rollen som kärleksgudinna. I berättelserna om henne försöker Loke och jättinnan Hyndla göra sig lustiga eller förolämpa Freja genom att anspela på denna roll: Loke kallar henne alla gudars och alvers älskarinna, jättinnan Hyndla kallar henne gethona som tillbringar nätterna hos bockar. I myterna berättas det också om hennes status som sexsymbol: många jättar är villiga till både nid och stordåd för att vinna henne.

Frejas andra sida kopplas till hennes makt över jordens krafter och vissa anser att hon står underjordens gudinna Hel nära: Freja magiska kunskaper är kopplade till hennes shamanska sida. Ty det är Freja som lär Oden de shamanska konsterna på Samsö. Spåkvinnor och sejdkvinnor (shamnsk spådomskonst) hade enligt Olof den Rödes saga, ofta Freja som gudinna. Ytterligare en orsak till varför Freja knyts till döden är att Freja tar hälften av de döda (enhärjar) och Oden hälften när de ska inträda i den andliga dimensionen vilken kallas Valhall (krigarnas hall). .

Hennes kult har många inslag av shamanism och, liksom Oden, utövar hon sejd: De extatiska akter där den som leder kulten kan se både bakåt och framåt i tiden och in i andra världar. Freja sägs vara den som inför sejden bland gudarna och lär ut den till människorna. Freja har dessutom en hamn, en falkens skepnad som hon kan låna ut till de andra gudarna när de behöver se sig om i världen. Det är svårt att avgöra om det egentligen funnit någon skillnad mellan Freja och Frigga, eller om de är samma gudinna.

Loke var en av asagudarna i Nordisk mytologi, trots att han var son till en jätte. Namnet Loke har ännu, trots många försök, inte tolkats etymologiskt övertygande.

Lokes far var jätten Farbaute och hans mor jättinnan Laufey. Hans bröder var Byleist och Helblinde. Han umgicks länge fritt med gudarna, och ingick till och med fostbrödralag med Oden. Hans jättenatur tog dock till slut överhanden, och i myten om Balders död blir han slutgiltigt gudars och människors fiende; han ligger fången till Ragnarök, då han slipper fri och skall anföra ondskans härskaror. Loke skall då möta Heimdall, som hugger huvudet av honom, varpå huvudet studsar mot marken och blir Heimdalls bane.

Loke är vacker till utseendet, men uppträder ibland som ondskan personifierad och slugast av alla jättar; han är nästan lika psykologiskt komplicerad som Oden bland gudarna. Då han dessutom kan förvandla sig till vad han vill och ändra både gestalt och kön, är han dramatiskt tacksam, så det är inte så konstigt att han, Tor och Oden är de tre vanligaste huvudpersonerna i den nordiska mytologin. Fastän han har räddat gudarna ur många knipor är hans svek mycket större. Det var han som lurade Höder att skjuta Balder till döds med en mistelpil. Som straff blev han fastbunden med sin son Narfes tarmar, som förvandlades till järn, i underjorden på tre vassa stenar; en under skuldrorna, en på hans länder och en under hans knäveck. Skade satte en giftorm ovanför hans ansikte så att den skulle droppa sitt gift i hans ögon, som straff för att han orsakade Tjatses död. Lokes hustru Sigyn står hela tiden med en skål för att hindra ormens gift att träffa Loke. Det sades att när Sigyn tog undan skålen för att tömma den när den blev full, droppade ormens etter på Loke, och då vred han sig så kraftigt av smärta i sina snaror att han framkallade jordskalv.

Loke hade sönerna Vale och Narfe med sin hustru Sigyn. Med jättinnan Angerboda hade han barnen Fenrisulven, som i Ragnarök skall sluka Oden, Midgårdsormen, vars etter i Ragnarök skall ta död på Tor, samt dödsgudinnan Hel. Loke blev även, i gestalt av en märr, mor till Odens åttafotade häst Sleipner.

Skapelsen

I söder låg det glödande Muspelheim. I norr låg det bitande kalla Nifelheim. Mellan dessa områden låg ett stort tomrum, Ginnungagap. En dag träffades den kalla rimfrosten från Nifelheim av varma vindar från Muspelheim och det började droppa. Ur dessa uppstod ett liv, jätten Ymer. En man och en kvinna växte fram ur hans ena armhåla och hans ena ben avlade en son med det andra. Ymer livnärde sig på mjölk från kon Audhumbla, som även hon uppstått ur dropparna. Audhumbla fick föda genom att slicka salt från en sten. En dag syntes det ett manshuvud på stenen och några dagar senare en hel man, Bure. Bure fick med tiden en son, Bor, som äktade en jättedotter, Betsla, och fick sönerna Oden, Vile och Ve.

När sönerna växte upp och blev större och starkare, bestämde de sig för att slå ihjäl den onde jätten Ymer. De lyckades och blodet som strömmade fram dränkte alla jättar utom Bergelmer och hans familj. Oden, Vile och Ve lyfte Ymers kropp till Ginnungagaps mitt där de skapade världen av honom. Jorden byggdes av hans kött, bergen av hans benknotor. Blodet blev floder och hav. Tänder och käkar blev klippblock och stenar. Av Ymers skalle skapade de himlavalvet och av hjärnan skapade de molnen. Gnistor från Muspelheim placerades ut som stjärnor. Likmaskarna i Ymers kött blev vad vi kallar dvärgar. De placerade ut fyra stycken dvärgar; Östre, Västre, Nordre och Södre i varsitt hörn av skallen för att hålla den uppe. En dag såg de tre bröderna en ask och en alm. Av det skapade de, de första människorna, Ask och Embla. Oden gav dem liv, Vile gav dem förstånd och Ve gav dem hörsel och syn. De lät människorna bo i Midgård med den skyddande ringmuren gjord av Ymers ögonbryn. De satte Måne och Sol, Natt och Dag för att på sina hästar rida runt jorden. Till sist skapade de Asgård och konstverket Bifrost.

Människan skapades också av de 3 bröderna, När de var på stranden så hittade Oden, Vile och Ve två trädstammar ( en ask och en alm ), Oden skapade deras kroppar ur trädstammarna och gav dom livets gåva, Vile gav dom rörelseförmåga och förstånd och Ve gav Ask och Embla (deras namn efter vilken träd dom blev gjorda av *Ask(mannen) blev gjord av ett Ask träd och Embla(kvinnan) blev gjord av ett Alm träd* gav dom sinnen och känsloliv.

Myter

Oden offrar sitt öga

Det hade inte hunnit gå lång tid sedan Oden med sina bröder skapade Ask och Embla då Vile och Ve plötsligt försvann. Efter att först ha kallat på dem och sedan letat efter dem bestämde Oden sig för att rådfråga örnen Hräsvälg i Yggdrasils topp. Men örnen visste ingenting, likaså ekorren Ratatosk och tuppen Gyllenkamme. Oden begav sig då till källan Mimers brunn vid Yggdrasils mittersta rot för att fråga den visaste av alla, Mimer, om råd. Men Mimer skakade sorgset på huvudet och sa att han var förhindrad att tala om vad han visste. Oden bad då att få dricka lite ur kunskapsbrunnen för att själv se vad som hänt, men Mimer nekade honom igen. Oden var emellertid envis och efter en stund enades de om att Oden skulle placera sitt högra öga i brunnen och sedan ta en så stor klunk han ville. Oden slet ut sitt öga och lät det sjunka ned i brunnen. Mimer fyllde sitt horn med vatten ur källan och räckte det mot honom. Oden drack, men det behövdes egentligen inte för hans öga på bottnen av brunnen såg redan klart och tydligt vad som hänt med hans bröder. Oden reste sig och gick hemåt. Vad som hänt bröderna behöll han för sig själv.

Mjölner är stulen

En dag vaknar Tor och upptäcker att Mjölner är borta. Han bli genast väldigt orolig, för han vet att det är tack vare den asarna klarar sig från jättarna. Han väcker Loke och talar om att de måste ge sig av och leta. Då hittar Siv en ring med inskriptionen Trym. Loke lånar Frejas fjäderhamn och flyger i väg till Tryms borg i Jotunheim. Trym erkänner på direkten, och talar om att han vill gifta sig med Freja, om Tor ska få tillbaka sin hammare. Loke flyger då tillbaka till Asgård och talar om för gudarna hur det gick. I samlad trupp går gudarna till Freja för att förmå henne gifta sig med Trym. Men Freja vägrar. Då föreslår Balder att Freja alltid kan åka dit, och sedan leta upp hammaren och fara hem. När Tor får höra detta, att kvinnofolk ska ta i hans hammare, bestämmer han sig för att göra det själv. Loke och Röskva kläs till brudnäbbar och Tor kläs, så gott det nu går, till brud. När sällskapet stiger i Tors vagn inser de att de måste ha någon med som kan köra, eftersom båda männen skall föreställa damer, så Tjalve får följa med.

De stannar till hos Utgårdaloke över natten för att få i sig ett mål mat. Alla förvånas över hur mycket mjöd Freja dricker, men Loke talar om att hon är nervös inför bröllopet. En av jättarna gör misstaget att nypa "Freja" i rumpan, ett misstag som han sent kommer glömma. Nästa dag startar färden till Trym. På vägen ansluter sig andra bröllopsgäster. När de kommit fram får de reda på att bröllopet inte ska vara förrän på kvällen så de smyger runt lite. Några av jättarna känner igen Tor, trots hans förklädnad. Då talar Loke med dem och antyder att de faktiskt var och en har något otalt med Trym, och vore det inte roligt att ge honom en näsbränna? Det håller jättarna med om. Loke och Tor fortsätter att smyga runt och Loke hittar Tryms skattkammare där Trym badar bland alla sina pengar.

Tor går det sämre för, han hittas av några av Tryms tjänare som sätter honom i köket för att diska. Vid avlöningen av personalen får Tor inte ens betalt som de andra därför att han ska bli fru i huset. Då blir Tor arg och ryter till. Tryms syster ser detta och går för att tala med Trym, men nervös som han är inför bröllopet har han låst in sig i sin skattkammare. Samtidigt hittar Röskva Mjölner i den hemliga skattkammaren i källaren och skyndar sig för att tala om det för Tor. Men precis när de skall hämta den kommer Tryms tjänare för att hämta bruden till bröllopet. Brölloppssalen är full av glada jättar som skålar över giftemålet. Efter alla tal är avklarade deklarerar Trym att han nu ska skicka efter sin dyrbaraste ägodel för att skänka den till sin fru. Hans syster försöker varna honom, men det är försent. Hammaren bärs in, och när Tor får Mjölner i sin hand tar det inte lång tid innan gudarna är hemma i Asgård igen.

Valhall

Valhall var i nordisk mytologi guden Odens boning. Det berättades att dom modigaste män som dog i strid kom till Valhall. Det var best som kunde få en krigare. I Vallhall dom krigade mot jätterna . Dom dog och återuppstod varje dag. Varje kväll efter strid dom hade fest, dom åt gris och drack öl.

Modern Asatro

Modern asatro är yttringar av fornnordisk religion och folktro. Den gamla hedniska asatron levde länge kvar även sedan kristendomen införts till Norden. Vissa traditioner och föreställningar lever kvar än idag. Tydliga exempel på detta är veckodagarnas namn där gudarna Tyr(tisdag), Oden (onsdag), Freja (fredag) möter oss varje dag. Även midsommar och Jul har inslag som kan spåras till seder från hednisk tid.

Den forna seden är en modern religion som växt fram i nutid, men med historiska rötter. De flesta fornsedare ser det alltså inte som ett försök att återskapa en vikingatida religion, utan som om de återupptäcker ett andligt arv som förändrat sig under århundradens lopp .

Det finns dock olika tolkningar och förhållningssätt till denna religion.Rasistiska och nationalsocialistiska grupperingar har använt sig av asatron och dess symboler i politiska syften, egentligen helt utan religiösa anledningar. Forskare brukar göra en uppdelning av de asatroendes förhållningssätt till ras och etnicitet i tre kategorier. Lägger man till två kategorier till får man en ganska heltäckande bild av den moderna asatro .

Rasideologisk asatro: de grupper som fokuserar på rastillhörighet och blodmystik. Dessa grupper är ovanliga i Sverige. Tidigare fanns Svensk Hednisk Front.

  • Etnisk asatro: grupper som anser att asatro handlar om etnisk tillhörighet. De ser sig inte som rasister men talar om ”folksjäl” och att olika etniciteter är genetiskt betingade för olika gudar. Ovanliga i Sverige, men det avsomnade Norröna Samfundet brukar räknas dit.

  • Kulturell asatro: anser att asatro handlar om seder och historia. Fokuserar även på naturromantik. Dessa grupper har ofta en antirasistisk inställning och tar starkt avstånd från rasistisk och etnisk asatro (se nidstång). Huvudspåret i Sverige och Norden. I denna grupp ingår Sveriges Asatrosamfund och Nätverket Forn Sed.

  • Paganistisk asatro: grupper som införlivar fornnordiska föreställningar i trossystem som inte har något med asatro att göra, som till exempel nordiska häxor (wicca) och sejdare.

  • Magisk asatro: grupper som integrerar fornnordisk symbolik och runmagi i sin praxis, men där elementen av asatron bara är en del av dessa rörelser tro och där det infogas i ett nytt sammanhang. Här kan man egentligen inte tala om vare sig asatro eller forn sed. Exempel i Sverige är Dragon Rouge, Temple of Set och Svenska Satanistkyrkan.


Samhällskunskap frågor

1. Alla har givetvis ett ansvar för våran miljö. Vi tycker dock att det största ansvaret ligger på de ledande nationer. Om inte en dom är villiga att ha acceptabel miljöhänsyn så kommer ingen annan att ha den viljan heller, eller har heller ingen möjlighet att konkurrera med dom. Så det största ansvaret ligger absoult på ledande industrinationer.

2 Våran bild ser nog ganska dyster ut. Att oljan kommer ta slut vet vi, och innan dess, inom en ganska snar framtid kommer det att bli oljebrist. Detta är både på ont och gott. Det kommer att ta tid att ställa om ekonomin och detta kommer med all sannolikhet leda till konflikter. Det som är bra är att oljeberoendet tvingas bort och att det kommer att leda till en bättre miljö. Våra ekologiska fotavtryck kommer att fasa ut många naturtillgångar och vi blit tvugna att lämna det matriella livet. Befolkningsutvecklingen och tillgången på mat är ett större problem, likaså bristen på vatten, här är det också viktigt att tänka om. På frågan om allt är ett krestlopp så svara vi ja på den frågan under förutsättning att människan inte förstör kresloppet.

3. Vatten är en sådan. Dessvärre är tillgången till rent vatten bristvara på många håll.

4. Vi tror att befolkningen kommer att öka mycket mer i framtiden. vi går framåt inom medcinområdet och vi lever allt längre. givetvis finns det en gräns när våra ekolgiska sytem når en gräns, men vi är inte där än. 

5. Flera olika faktorer kring detta. Befolkningsutvecklingen tog fart ordentligt under industrialiering. Nu fick man råd att ha fler barn helt enkelt.Jordbruker har effektviserats många gånger om och maten räcker till många fler idag. Vi har under en kort tid blivit duktiga på bota sjuka och har minskat barndödlighet i stor utsträckning. det finns många olika faktorer som har bidragit till detta och de sklijer sig åt i världen.

6 Vi tror att enbarnspolitiken som i kina är en absolut nödvändighet för att hämna denna utveckling. Det är också nödvändigt att bromsa in för att vi ska kunna leva i en human värld.

7. Det säger sig självt att vi måste ha gränser och regler för varje nation. Om vi hade haft tid så skulle vi kunna skriva en hel bok om varför det måste vara så.  Varje nation har givetvis sin bärkraft som inte överbelastas hur mycket som helst.

Paranoia

eller ett sjukligt tillstånd

av överdriven misstänksamhet
Inledning

Paranoia ?! Vad är det för nåt ? Är det någon sjukdom eller är det vanliga rädslor ? Om det är vanliga rädslor, då hela dagens samhälle är en stort paranoia?! Vi alla har rädslor i sig, vi är rädda av vardagars rutin, vår chefen, otrogna kärlek, galen samhälle, knark, kriminalitet, negativa tankar om framtiden, sjukdomar och andra grejer som är omkring oss. Men om den är sjukdom ? Då är vi alla sjuka och behöver vi bota oss ? Ordet Paranoia vi ganska ofta träffar i böcker och i filmer. Människor mycket snackar om det, men vi offrar inte så mycket uppmärksamhet till Paranoia. Jag själv vet inte så mycket om det, därför har jag intresse åt det. Oftast tror vi att det är nånstans borta men inte med oss. Men är det så? Det kan vara spännande att veta vad exakt är Paranoia och hur många människor har den. Bra att veta vilken är skillnaden mellan paranoia och rädslor och vilka gemenskaper har dom , eftersom vi alla nån gång i livet var rädda av nånting. Är det realistisk att omkring oss bor människor med Paranoia? Finns möjlighet att vi själva har paranoia utan att veta det? Hur påverkar paranoia till vår världen? Jag ska försöka hitta rätt svar på frågorna som handlar om Paranoia.

Frågeställning

1.Vad är Paranoia?

2.Paranoid psykos ?

3.Paranoid schizofreni ?

4.Patalogisk svartsjuka ?

5.Paranoid personligheter ?

6.Den sensitiva personligheter ?

7.Hur man hanterar paranoida personligheter och vad rekommenderas ?

8.Behandlingsmetod mot Paranoia ?

9.Källor.

Vad är Paranoia ?

Paranoia är en sjukligt tillstånd av överdriven misstänksamhet. Paranoida vanföreställningar förekommer inom många olika psykiska störningar även vissa neurologiska störningar och tillstånd. Särskilt utmärkande är tillståndet i schizofreni och specifikt den deltyp som kallas paranoid schizofreni. Paranoia är även vanligt hos missbrukare i abstinensfas eller under en snedtändning på narkotika. I de flesta strikt medicinskt vetenskapliga sammanhang betecknar paranoia alla olika typer av psykotiska symptom och inte bara förföljelsekänsla utan till exempel hörselhallucinationer, hallucination för känsel eller tankestörningar. I sådana sammanhang behöver paranoid inte beteckna förföljelsemani. Paranoid schizofreni behöver inte innebära förföljelsekänsla över huvud taget, men det kan förekomma rösthallucinationer och vanföreställningar. Inre röster med uppmaningar och förebråelser förekommer vid exogen psykos som beror på yttre omständigheter, till exempel stress, sömnbrist eller någonting som djupt har sårat den drabbade. Endogen psykos beror på inre omständighter, till exempel överkonsumtion av alkohol eller cannabis (toxisk psykos). Vid toxisk psykos förekommer synhallucinationer. En psykos kan också bero på någon annan sjukdom, till exempel epilepsi eller hjärntumör.

Paranoid psykos ?

Den som drabbas av förföljelsemani upplever i sin psykos, genom att det föreligger en yttre sammansvärjning, en uppenbart hot och försöker hantera sin situation utifrån denna verklighet. Det innebär att de drabbade försöker att förstå skeendet genom att ställa samman mer eller mindre avancerad konsperationsteorier och försvarsstrategier.

Vanliga föreställningar hos den som drabbats av paranoid psykos är att han kontrolleras av olika former av yttre strålning och/eller energifält, genom radiosändare, att han blir nedsövd och bortförd av olika organisationer, att beteendet och skeendet kontrolleras utifrån med hjälp av radiovågor eller datorteknik.

Den sjukligt förföljelsedrabbade ger ofta referenser till teknikens senaste landvinningar. Det beror på att denne söker efter den som förändrats i omvärlden som kan förklara förföljelsen, som den sjuke upplever som verklig. Eftersom massmedia rapporterar om nya tekniska landvinningar, antar den sjuke ofta att dessa förändringar i yttervärlden kan ge förklaring till lidandet. Detta är logisk komponent i psykosen, för den sjuke kan inte utifrån sina tidigare friska erfarenheter få förståelse för sin aktuella situation. Av denna anledning är också internet numera ofta en del av de paranoida föreställningarna. Där kan den drabbade få svar på de frågor som berör hans hälsoupplevelse av genomgripande ständigt allvarlig hotfull förföljelse.

Denna form av paranoida psykos debuterar vanligen hos människor i medelåldern. Paranoida vanföreställningar kan också ingå i symptomfloran hos yngre människor med schizofreni och borderlinepsykos. Paranoida vanföreställningar förekommer vid narkotikamissbruk, så kallade snedtändningar, då den narkotikapåverkade bland annat hallucinerar och känner sig iakttagen av exempelvis poliser.

Den paranoida psykosen är en farligt tillstånd både för det sjuke själv och för omgivningen eftersom hot mot den egna personen är en vanlig vanföreställning, och den sjuke vid denna upplevelse av allvarliga hot mot sitt liv försvarar sig våldsamt i ren självbevarelsedrift. En tidigt insatt läkemedelsbehandling kan förebygga en sådan utveckling som är traumatisk både för den sjuke själv och för människor i omgivningen.

Paranoid schizofreni?

Paranoid schizofreni kännetecknas av vanföreställningar, misstänksamhet och föreställningar om förföljelse. Vardagliga händelser kan tolkas som signaler eller budskap och den schizofrene tycker sig vara i centrum för en betydelsefull händelse. Jag har själv här ett exempel på detta beteende.
En man sitter i flera timmar och tittar ut genom fönstret. Han räknar antalet röda bilar som åker förbi utanför. När det åkt förbi femtio stycken röda bilar är han övertygad om att jorden kommer att gå under. Han är övertygad att detta är ett budskap just till honom och att han måste varna omvärlden. Han får panik och försöker övertyga alla i sin omgivning om hur det ligger till. Han går inte att tala till rätta, han lyssnar inte på någon. Paranoid schizofreni bryter ut relativt sent.

Patalogisk svartsjuka?

Svartsjuka klassificeras ibland som en form av paranoid sjukdom och tar sig uttryck i att den sjuke är helt övertygad om att partnern är eller vill vara sexuellt otrogen. I extrema fall tar sig svartsjukan uttryck i form av notoriskt överbeskyddande, övervakande och förföljelse av partnern. Förföljelse föreligger verkligen, men det är den sjuke som förföljer och inte uppfattar det som sjukligt att till exempel skjutsa frun till jobbet, parkera sig själv utanför hennes jobb tills det är dags att skjutsa henne hem igen klockan 17.00. Eller att tolka minsta handling eller beteende från frun, till exempel att hon inte lämnar arbetet förrän 17.01 eller att hon under hemresan vevar ned rutan och harklar sig samtidigt som en röd bil med antenn passerar, som bevis för att otrohet verkligen föreligger.

Denna psykiska ohälsotillstånd är livsfarligt för partnern då vanföreställningarna ofta accentueras, och den sjuke tar till allt grövre artilleri för att få kontroll över den situation han inte kan kontrollera med mindre än att frun sitter blickstilla framför honom dygnet runt. Blundar hon tänker hon säkert på en annan man. Har hon ögonen öppna så tittar hon på ett misstänkt vis. Blinkar hon så signalerar hon önskan om att få träffa den eller de fiktiva män den sjuke är övertygad om existerar. Varje hennes rörelse vantolkas som ett uttryck för att det finns fog för svartsjukan, som den drabbade lider av i sådana dimensioner att han faktiskt tappar all kontroll och verkligen hotas av total mental upplösning och kaos.

Det är vanligen män som drabbas av detta tillstånd, och följden är ofta systematisk misshandel och terror av fru och barn. En utveckling ses i så kallade utvidgade självmord då den svartsjuke, i akt och mening att ultimat försvara sig mot otroheten, mördar sin familj och sig själv.

Benämningen "utvidgat självmord" kritiseras dock av feministiska teoretiker. Den feministiska teoribildningen menar att överrepresentationen av män med denna vanföreställning också måste förstås i förhållande till mansrollens krav på kontroll, gamla traditioner som ger mannen rätt till kvinnan och hennes kropp, och den ojämlika maktstrukturen i samhället. Att definiera mordet på kvinnan som mannens utvidgade självmord är att anta det vanföreställning och benämning som mannen har, där kvinnans kropp tillhör honom, och kvinnan definieras utifrån mannens handlingar. Bruket av denna benämning visar därmed också på hur mannens individuella vanföreställning samtidigt är del av en kulturell vanföreställning om mäns överlägsenhet och rätt över kvinnor.

Behandlingen mot patologisk svartsjuka är prognostiskt dålig, men symptomen kan i viss mån lindras med neuroleptika, ångesdämpande samt i viss mån samtalsterapi.

Paranoid personligheter ?

Den paranoida personligheten möter vi hos dem som tror att vi ständigt vill illa dem. De är extremt introverta, ser en potentiell fiende i alla och de vill inte öppna sig för mycket. Dessutom är de väldigt rigida och vill inte ändra sitt sätt att se på saker och ting, något som kan göra dem väldigt övertygande. De brukar även ha svårt för positiva känslor och oftast saknar de humor. De kan känna sig väldigt lättade när de har skaffat sig fiender eftersom detta bekräftar han eller hennes bild av världen. De brukar även vara mycket svartsjuka och de blir inte nöja tills deras fru eller man faktiskt bedrar dem. Ibland kan dessa drivas dit av sin paranoida make eller maka. Det tragiska hos den här typen av människa är att hon alltid kommer att få bevis för sina misstankar – folk börjar bli arga på grund av hans eller hennes beteende och de paranoide kommer att skaffa sig en massa fiender och de kommer att väcka andras ogillande. Bland de paranoida finns både revoltatörer, rebeller och hjältar, beroende på statsskick och regim, beroende på vem fienden är.

Den sensetiva personligheter ?

En mildare form brukar benämnas med namnet sensitiv, dvs. känslig personlighet. De är mycket lätt att såra och vid minsta misstanke möter de sin egen känsla av impotens, sårbarhet eller oförmåga. De här personerna tycker inte om sig själva, och kan känna sig mycket sårbara i andras närvaro. Den sensitiva personligheten är mycket vanligare än den aggressivare formen av paranoida personligheten. De sensitiva är lätta att såra och de tål ingen form av kritik.Vi är alla paranoida ibland. I situationer som är nya, obekväma och ovanliga har vi en tendens att bli misstänksamma och något paranoida. Dessutom kan paranoia vara bra att ha om man arbeta inom rättsväsendet, om man skall försvara sina egna rättigheter eller om man har att göra med manipulativa och snikna personer, just på grund av paranoians inflexibilitet.

Hur man hanterar paranoida människor och vad rekomenderas ?

Det är viktigt att man klart och tydligt uttrycker ens motiv och intentioner.

Den paranoide har en tendens att ständigt föreställa sig att ni vill honom eller henne illa. Ert sätt att tala måste utelämna alla indicier för feltolkningar. Kritisera inte den paranoide och inspirera inte honom någon känsla av att känna sig övergiven eller hotad. Säg alltså inte: ”Nu får du sluta med detta. Det går inte att jobba med dig längre. Om du får problem kan du inte räkna med mig.”

Respektera konventionaliteten. Alla etikettbrister riskerar att ses som ett tecken på avsky eller uppfattas som hån. Om ni har att göra med en paranoid människa, var väldigt noga med att visa honom all respekt: lyssna när han talar utan att avbryta honom, låt inte honom vänta, var försiktigt med hur du talar om honom inför andra. Håll kontakten med honom dagligen, men visa dig inte alltför angelägen att finnas där för honom eftersom han kommer att märka av din oärlighet och kommer att dra slutsatsen att ni vill honom illa.

Håll regelbunden kontakt med honom. Att försöka att systematiskt undvika den paranoide kommer endast att bekräfta hans teorier om dig och om människor i allmänhet. Kontakten bör vara regelbunden och samtalsämnena gärna neutrala.

Referera till lagar och regler. Den paranoide anser sig vara en person som bryr sig om rättvisan. Han eller hon känner ofta till lagarna och kan utnyttja detta gentemot dig.

Låt honom ha sina segrar, men tänk väl genom vilka dessa segrar bör vara. Den paranoide behöver ha sina segrar, precis som alla andra. Däremot måste man dra sina gränser och inte hålla med den paranoide i allt, bara för att han eller hon är duktig på att argumentera.

Behandlingsmetod mot Paranoia ?

Den första metoden är Samtalsbehandling. Samtalsbehandling kan vara enskild eller en grupp. Den förbättrar patientens förmåga att leva självständigt och att umgås med andra människor.

Den andra metod är ECT-behandling. Patienter med svår motorikstörning av typ katatoni, eller som vägrar äta och dricka, och där medicinering inte har tillräckligt snabb effekt kan behöva behandlas med ECT.Patienten skall stå kvar på den insatta antipsykosbehandlingen under ECT- behandlingen.

Den tredje metoden är Kognitiv terapi. Detta terapi innebär att kartlägga och bearbeta föreställningar och tankestrukturer kring den egna personen, livssituationen, de psykiska besvären och för individen andra centrala och viktiga förhållanden. Med specifika tekniker är syftet att söka påverka och bearbeta känslor och beteendemönster som orsakar problem. Terapeutens roll är att hjälpa patienten att komma i kontakt med sina tankar och känslor. Beck kom fram till att en terapeut som hör, ser och bekräftar gör att patienten lättare kommer i kontakt med sina tankar och känslor och kan uttrycka dem på ett bättre sätt. Det är alltså av stor betydelse att terapeuten arbetar empatiskt och lyssnar aktivt. Enligt undersökningar den effektivast är Kognitiv terapi

Källor:

www.wikipedia.se

www.praktiskmedicin.com

www.nymedicin.com


Japan

Landets historia i korta drag.

År 1603, efter decennier av civil krigföring, inledde Tokugawa shogunatet (en militär-ledda, dynastiska regeringen) i en lång period av relativ politisk stabilitet och isolering från utländskt inflytande. För mer än två århundraden denna politik aktiveras och Japan började att njuta av en blommande av sin inhemska kulturen. Japan öppnade sina portar efter undertecknandet av fördraget i Kanagawa med USA år 1854 och började intensivt modernisera och industrialisera. Under slutet av 19: e och början 20-talet blev Japan en regional makt som kunde besegra de krafter i både Kina och Ryssland. I 1931-1932 Japan ockuperade Manchuriet, och 1937 inledde det en fullskalig invasion av Kina. Japan anföll amerikanska styrkorna i 1941 - utlösande USAs inträde i andra världskriget - och snart ockuperade stora delar av Öst-och Sydostasien. Efter förlusten i andra världskriget, återhämtade Japan till att bli en ekonomisk stormakt och en allierad till USA. Medan kejsaren behåller sin tron som en symbol för nationell enighet, valda politiker hålla faktiska beslutsmakt. Efter tre decennier av exempellösa tillväxt, erfar Japans ekonomi en viktig avmattning från och med 1990-talet, men landet är fortfarande en ekonomisk stormakt.

Något om landets geografi.

Plats:
Östasien, ö-kedjan mellan norra Stilla havet och Japanska havet, öster om den koreanska halvön

Område:
Totalt: 377.915 km ²
land jämfört med världen: 61
land: 364.485 km ²
vatten: 13.430 km ²
Notera: Bonin Islands (Ogasawara-gunto), Daito-Shoto, Minami-jima, Okino-tori-shima, Ryukyu öarna (Nansei-Shoto) och Volcano Islands (Kazan-retto)

Intressanta fakta om befolkningen.

Befolkning:
126.804.433 (juli 2010 )

Åldersstruktur:
0-14 år: 13,5% (män 8.804.465 / kvinnor 8.344.800)
15-64 år: 64,3% (män 41.187.425 / kvinnor 40.533.876)
65 år och över: 22,2% (män 11.964.694 / kvinnor 16.243.419) (2010)

Etniska grupper:
Japanska 98,5%, koreaner 0,5%, kinesiska 0,4%, övriga 0,6%

Politiska fakta med styrelsesätt med mera?

Japan har ett demokratiskt statsskick som bygger på en konstitution som antogs 1947. Kejsaren är statsöverhuvud för Japan men har ingen makt i praktiken. I stället är högsta beslutande organ Japans parlament med 732 medlemmar, vilka är uppdelade i två kamrar, första kammaren och andra kammaren. På japanska kallas parlamentet kokkai, vilket betyder nationalförsamling. Japans parlament är, precis som Japans lagar och författning, skapade efter tysk modell. På engelska kallas parlamentet för diet, även om diet, från medeltidslatinets dietas, bara är ett annat namn för en beslutande församling.

Parlamentarikerna väljs in till bägge kamrarna genom allmänna val. Ämbetsperioden skiljer sig dock: Fyra år för andra kammaren och 6 år för första kammaren. Från kokkai väljs sedan en premiärminister baserat på det parti som fick flest röster. Formellt sett blir han uttagen av kejsaren men detta är endast en symbolisk handling.

Åldern för rösträtt i Japan är 20 år. Men eftersom man i Japan börjar räkna en persons ålder från 1 år och uppåt, istället för att som vi börja från 0 och uppåt så motsvarar det en åldersgräns på 19 år. Dessutom räknas inte myndighetsåldern utifrån ens födelsedag, utan vid en viss dag på året blir alla som fötts 19 år tidigare myndiga. Allmän och lika rösträtt infördes 1947.

Japan har hållit en konservativ profil under decennierna sedan andra världskrigets slut. Efter 2009 års val tog det socialliberala demokratiska partiet över makten, innan dess hade de konservativa Liberaldemokraterna innehaft regeringsmakten oavbrutet sedan 1955 med undantag för tio månader under 1990-talets första hälft.

Landets ekonomi.

Japan är världens nominellt största ekonomi efter USA, men världens tredje största ekonomi om man räknar PPP, då också efter Kina. Japans ekonomiska situation är i dagsläget relativt svag men dock stabil. Man har ännu inte återhämtat sig från den ekonomiska kollapsen inom bank- och byggsfären i början av 1990-talet. Landet försöker öka de utländska investeringarna och förenkla byråkratin för att få fart på tillväxten. De japanska storföretagen visar goda vinster medan de små- och medelstora fortfarande har problem. Köpkraften hos konsumenterna är stark men japanerna har visat sig vara ovilliga att börja handla eftersom det fortfarande finns en stor oro inför ett nytt ras.

Japan är starkt beroende av import för sin råvarutillförsel. Landet importerar stora mängder olja och naturgas ifrån Persiska viken och är även den största uppköparen av kol ifrån Australien. Japan producerar dessutom bara 40 % av livsmedlen inom landet, resten importeras.

Japan har en uppseendeväckande stor statsskuld som uppgick till 846,497 biljoner yen 31 mars 2009.

Militär.

Militära inriktningar:
Japanska försvarsministeriet (MOD): Bottenvåning Self-Defense Force (Rikujou Jietai, GSDF), Maritime Self-Defense Force (Kaijou Jietai, MSDF), Air Self-Defense Force (koku Jieitai, AsDF) (2009)

Manpower tillgängliga för militärtjänst:
män ålder 16-49: 27.461.338
kvinnor ålder 16-49: 26.478.466

Japan ligger på nionde plats i världen i militär kraft.

 

Transnationella frågor och konflikter.

 

Rysk-japanska kriget (1904–1905) var en militär konflikt som växte fram ur japansk och rysk imperialistisk strävan i Korea och Manchuriet. Kriget utkämpades huvudsakligen om staden Port Arthur (det vill säga Lüshunkou/Ryojun) och Liaodonghalvön samt järnvägen från hamnen till Harbin. Orsaken till kriget var att i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet tävlade flera västerländska länder om inflytande, handel och landområden i Östasien samtidigt som Kejsardömet Japan strävade efter att bli en modern stormakt.

Det första sino-japanska kriget var ett krig som utkämpades mellan qingdynastins Kina och Japan under Meiji för kontroll över Korea. Det huvudsakliga resultatet av kriget blev en förskjutning av makten i området till Japans fördel.

Det andra sino-japanska kriget (19371945) var en större japansk invasion av nordöstra, östra och södra Kina före och andra världskrigetunder . Det slutade i och med Japans kapitulation år 1945.I Kina är kriget främst känt som det anti-japanska motståndskriget men även som kinesiska folkets anti-japanska motståndskrig.

 

Japans utträde ur Nationernas förbund 1933 efter sitt intåg i Manchuriet och dess inledande av det andra sino-japanska kriget 1937 var en del av upptakten till andra världskriget. Invasionen av Kina ledde till att USA införde handelsblockad mot Japan, en lyckad strategi då Japan behövde importera i stort sett all olja. Olje ransonering utlystes, men eftersom krigsmakten, och då framför allt flottan som var Japans stolthet, i grunden var beroende av olja såg man sig snart tvungen att agera. Genom överraskningsattacken mot Pearl Harbor 7 december 1941, en desperat åtgärd med målet att snabbt krossa den amerikanska stillahavsflottan, gick Japan med i andra världskriget. Krigsförklaringar gick också till Nederländerna och Storbritannien, vars kolonier i Sydostasien snart också anfölls. En viktig utveckling av detta var att USA också gick med i kriget mot Tyskland, som förklarade krig mot USA den 11 december.

 

Något roligt eller intressant om landet som många inte vet?

 

Det sägs att man kan ställa klockan efter ett japanskt tåg. De kommer i princip in på sekunden och försenas bara vid större naturkatastrofer.

  • Japaner ser solbränna som just en skada på huden. Vid fint väder använder de flesta äldre kvinnor parasoll/solmössa utöver solskyddande kräm med blekmedel i.

  • Tunnelbanan är så packad i Tokyo att de har anställda som puttar in folk i vagnarna. Detta är ingen vandringssägen.

  • Allting kan köpas i automater på gatan. Till det mer spektakulära hör varm nudelsoppa (ramen), glass, varmt the på burk, porrtidningar, öl, sake, cigaretter och munskydd. Vandalism av apparaterna som finns överallt är väldigt ovanligt.

  • Den billigaste hotellsorten är s.k. kapselhotell. Du sover i en rund cylinder något större än din kropp. Bekvämt inredd med TV ovanför huvudet. En annan hotellvariant är "Love-hotell" där du kan få vara privat när du verkligen vill det. Ligger här och där, har robotiserad reception och alltid intressanta teman på rummen.

  • Det finns en speciell nationell helgdag med namnet "Respektera de äldre". Givetvis gör man det annars också, men lite ledighet kan väl vara berättigad...

  • Som japan förväntas man bestiga vulkanen och landssymbolen Fuji en gång innan man dör. Men se upp; den som gör det två gånger anses vara idiot.Japansk kultur

Japansk kultur har förstås utvecklats och förändrats mycket under landets historia, från den ursprungliga Jomonkulturen via kinesiska importer till dess nuvarande "hybridkultur" som förenar såväl europeiska, amerikanska och östasiatiska influenser. För många som bor utanför Japan ses landet som en symbol för att leva med det nya jämsides med det gamla.

Under Tokugawa-shogunatet inleddes en nationell isolering (på japanska kallad; sakoku, ung. översättning "kedjat land") som skulle vara i över 200 år, från 1641 till 1853. Under denna period stängdes landet nästan (men inte helt) av från omvärlden och detta bidrog ytterligare till den japanska kulturens särprägling. Det var under denna period som budo, teceremoni, ikebana, kabuki, geishor, sushi och många andra kända kulturfenomen kom till eller utvecklades till vad de är idag. Inom konsthantverk märks bland annat träsnitt, kalligrafi, netsuke och tsuba.

Det nutida Japans kultur är mångfacetterad och ganska svåröverskådlig med allt från karaoke till modern arkitektur. Sedan 1980-talet har japanska tecknade serier, tv-serier och japansk film, särskilt anime och manga växt i popularitet i västvärlden, inte minst i Sverige. Intresset för japanska dokusåpor och liknande program är inte stort men växer alltjämt hos manga och anime-konsumenter. Bland filmregissörer är Akira Kurosawa tveklöst den mest välkände. Bland ännu aktiva filmregissörer har Takeshi Kitano väckt störst intresse utomlands med sina ofta våldsamma filmer, där han själv gärna spelar huvudrollen. Den japanska popmusiken (populärt förkortad j-pop) har inte vunnit något fotfäste att tala om i västvärlden, men den japanska musikindustrin är bland de största i världen och japanska musikgrupper säljer bra inte bara i Japan utan även i andra delar av Öst- och Sydostasien.

Religion

 

I Japan finns två huvudreligioner: shintoism och buddhism. De flesta tillhör både shintoism och buddhism eftersom religionerna fyller olika funktioner i livet. Den gren av buddhismen som finns i Japan kallas för Den stora vagnen, mahayana. Den japanska buddhismen har blivit en egen religion som blandats upp med de gamla naturreligionerna, konfucianismen och taoismen. Kristendomen kom till Japan via portugisiska missionärer. Idag råder religiös mångfald och en vanlig japan kan fira shinto festivaler, gifta sig i kristen kyrka och begravas buddistiskt.

 

Klimat

Japan har fyra årstider men vädret varierar mycket från norr till söder. Hokkaido i norr är känt för sina kalla vintrar och fina skidbackar. Okinawa däremot har ett subtropiskt klimat och korallrev.

 

Självmord i Japan

Antalet självmord är mycket högt i Japan. Förklaringen till de flesta är sjukdom eller ekonomisk kris. Enligt WHO var självmordsfrekvensen i Japan 24,1 per 100 000 personer under 2000. Det är den näst högsta nivån bland länderna i G8, de rikaste i världen plus Ryssland. Bland ryssar var nivån ännu högre, 39,4. För övriga G8 var nivån 18,4 i Frankrike och 10,4 i USA.
En ökande risk att falla ur medelklassen ligger bakom den höga självmordsnivån, säger Yamada, som skrivit om växande inkomstklyftor och bristande säkerhetsnät i Japan. Terapi kan enligt honom inte påverka personer med sådan oro.

Finns en del japaner som gör självmord genom harakiri. Harakiri är en traditionell japansk självmordsmetod, varigenom en samuraj av hänsyn till sin heder. Till exempel om japansk man känner att han är dålig familjemedlem, eller är dålig i sitt arbete eller om han har något annat anledning, då han kan göra harakiri.


Min Affärside

Uppgift: Starta företag

Verksamheten: Uthyrning av arbetskraft till lågpris med fullgod kvalitet. Detta genom att köpa arbetskraft från lågprisländer. Vi kommer i första hand rikta in oss på att sälja tjänster inom byggbranschen av olika slag där inom. Även uthyrning av arbetskraft för ett brett spektra av tjänster. bl.a. städning, snöskottning, trädgårdsarbete, skogsarbeten m.m. Med andra ord så kommer detta att vara ett bemanningsföretag.

Vi väljer med en gång att bilda detta företag som aktiebolag. Anledningen till detta är att vi ser en stor potential till till en god utveckling inom företaget. Det innebär att det med tid kan bli fråga om många tjänster och ett större antal personer anställda. Detta kräver då att företaget sköts professionellt med en väl fungerande styrelse. Allt annat än ett aktiebolag är uteslutande för oss.

Målgrupp: Vår målgrupp kommer att vara företag, i första hand inom byggbranschen som är i behov av arbetskraft. Även företag som säljer tjänster ex fönsterputsning, städning mm. En stor del av kundkretsen kommer också att utgöras av privatpersoner. Då vi kommer att förhållandevis låga kostnader, ser vi får chans att plocka marknadsandelar genom prisdumpning.

Budget: Vårat företag kommer utvecklas successivt med tiden. Därför är vi inte i behov av ett större kapital inledningsvis. Vi tror att vi kommer att behöva ha åtminstone 1,5 miljon sek för att säkra upp våra första anställdas löner,försäkringar, social utgifter mm . Även till inköp av bilar, byggverktyg och städredskap mm.

Reklam: Vi kommer att börja försiktighet när det gäller reklam för att känna oss för. Vi vill inte få massa förfrågningar om jobb som vi inte kan utföra. Vi börjar med att inledningsvis att annonsera i Stockholms lokala tidningar.

 

Våra anställda: Rekrytering utav arbetskraft kommer att ske från lågprisländer i våra närhet. De baltiska länderna kommer att vara rekryteringsbas. De har kompetens och vi uppfattar dom som arbetsvilliga. Vi tycker att det är viktigt att våra anställda är nöjda med oss som arbetsgivare, därför kommer vi ta ett stort socialt ansvar med schysta anställningskontrakt. Detta säkerställer även ett fullgott arbete från deras sida, vi får nöjda och fler kunder, så att vi kan fortsätta växa i den takt som vi önskar


Helliden

Jag ska skriva om fördelar och nackdelar som hände på Helliden under höst terminen. Och jag ska skriva om nånting speciellt som växte i mig inspiration som jag ska ta till nästa termin.

 

Den första fördel var att kom jag tillbaka från Lettland till Helliden. Att det startades andra året av mitt fantastiska liv på Helliden. Jag kan inte skriva att jag tycker om Helliden, jag kan skriva bara att jag älskar Helliden. Jag trivs här ”Perfekt”. Varje dag när jag kommer till Helliden, jag ser inte gränser till mina möjligheter och positiva tankar. Den andra fördel var att blev jag lite bättre på svenska språk. Jag blev inte så bra på att skriva och prata, men säkert har jag börjat att bättre förstå mina medmänniskor. Det känns otroligt bra när du förstår vad menar folk. Den tredje fördel var att jag klarade alla uppgifter under höstterminen. Jag känner mig dåligt när jag ligger bakom med skolarbete. Man måste vara klart med allt i tid. Och allt annat som hände var också trevligt. Fick bättre kontakt med lärarna, har utvecklat mitt disciplin, har lärt mycket mer av svensk kultur.


Den första nackdel för mig var att många elever från våren 2010 lämnade oss. Vi var som en familjen, vi kände varandra mycket bra och det var fantastiskt trevlig att umgås med varandra. Men vi också fick många nya elever, som är roliga, speciella, intressanta med egna ambitioner och drivkrafter. Den andra nackdel var att många elever var frånvaro. Det känns lite tråkigt när du precis börjat få bra kontakt med någon, och sen han försvinner på 2-3 veckor. Den tredje nackdel var att vår samarbete i klassen försvinn. Föra året vi kunde fixa många olika aktiviteter till fester, vi hade roligt studiecirkel, vi åkte tillsammans till fotbolls turneringar och vi gick på badhuset. I året blev folk lite passiva och det har hänt inte så mycket, kanske vädret påverka dom eller det finns andra anledningar ?


Den sak som jag ska ta till nästa termin och vidare i liv är att man aldrig får ligga ner sitt mål. Om du vill ha nånting måste du kämpa tills du bli helt slut. Min dröm är studie på Universitet eller Högskolan. Jag vill plugga därför att jag tycker att få nya kunskaper. Jag gillar när min hjärna jobbar hård och på kvällarna jag är psykisk trött. Under höstterminen jag fick information att från 2011 januari, det bli avgift till studenter från EU. Alla som kommer från EU ska betala otroligt stora pengar (otroligt stora för mig, jag är en fattig student från Lettland) för att plugga i Sverige. Såna pengar har jag inte, då trodde jag att min dröm var förstörd. Men jag hittade många lösningar till detta problem. Och fattade en sak... du kan alltid hitta en extra väg som ska leda dig framåt din dröm. Du måste bara kämpa och vara duktigt, då du ska få allt som du önskar.


Välkommen till min nya blogg!

Hejsan allihopa!


En vecka innan Jullovet, fick jag och mina klasskamrater uppgift från vår lärare. Uppgift innehåller i sig, att vi måste starta egen blogg. Jag fattar inte riktigt, varför fick vi sånt uppgift?! Ska vi skriva egna tankar, och alla ska läsa dom? Det kan bli mycket pinsamt om alla ska veta vilka ”BUGS” har jag i mitt huvud. Men samtidigt kan det vara spännande, kanske finns det en till person som jag. En person som är helt galen och har fest i huvudet. Det här är min första blogg, därför måste inte ni vara mycket kritiska mot mig. Men om vill ni, det kan ni göra, ändå vet jag att min blogg bli BEST. Men jag ska inte skryta, jag ska börja med blogg. Okey, då kör vi....


Om

Min profilbild

Igorsson

Jag heter Igor och jag kommer från Lettland. Jag är 20 år gammal och går på Hellidens Folkhögskola. Just nu går jag på A-linjen och studierar Social Profil. Jag tycker om idrotten. Mina favorit idrotter är fotboll och basket. Sedan jag kom till Sverige har mitt intresse för innebandy växt. Jag tycker om sällskap och gillar festa med kompisar. Min favoritmat är ostkaka :) Jag är nöjd med livet, glad för allt som händer och mycket hjälpsam. PEACE

RSS 2.0