Paranoia

eller ett sjukligt tillstånd

av överdriven misstänksamhet
Inledning

Paranoia ?! Vad är det för nåt ? Är det någon sjukdom eller är det vanliga rädslor ? Om det är vanliga rädslor, då hela dagens samhälle är en stort paranoia?! Vi alla har rädslor i sig, vi är rädda av vardagars rutin, vår chefen, otrogna kärlek, galen samhälle, knark, kriminalitet, negativa tankar om framtiden, sjukdomar och andra grejer som är omkring oss. Men om den är sjukdom ? Då är vi alla sjuka och behöver vi bota oss ? Ordet Paranoia vi ganska ofta träffar i böcker och i filmer. Människor mycket snackar om det, men vi offrar inte så mycket uppmärksamhet till Paranoia. Jag själv vet inte så mycket om det, därför har jag intresse åt det. Oftast tror vi att det är nånstans borta men inte med oss. Men är det så? Det kan vara spännande att veta vad exakt är Paranoia och hur många människor har den. Bra att veta vilken är skillnaden mellan paranoia och rädslor och vilka gemenskaper har dom , eftersom vi alla nån gång i livet var rädda av nånting. Är det realistisk att omkring oss bor människor med Paranoia? Finns möjlighet att vi själva har paranoia utan att veta det? Hur påverkar paranoia till vår världen? Jag ska försöka hitta rätt svar på frågorna som handlar om Paranoia.

Frågeställning

1.Vad är Paranoia?

2.Paranoid psykos ?

3.Paranoid schizofreni ?

4.Patalogisk svartsjuka ?

5.Paranoid personligheter ?

6.Den sensitiva personligheter ?

7.Hur man hanterar paranoida personligheter och vad rekommenderas ?

8.Behandlingsmetod mot Paranoia ?

9.Källor.

Vad är Paranoia ?

Paranoia är en sjukligt tillstånd av överdriven misstänksamhet. Paranoida vanföreställningar förekommer inom många olika psykiska störningar även vissa neurologiska störningar och tillstånd. Särskilt utmärkande är tillståndet i schizofreni och specifikt den deltyp som kallas paranoid schizofreni. Paranoia är även vanligt hos missbrukare i abstinensfas eller under en snedtändning på narkotika. I de flesta strikt medicinskt vetenskapliga sammanhang betecknar paranoia alla olika typer av psykotiska symptom och inte bara förföljelsekänsla utan till exempel hörselhallucinationer, hallucination för känsel eller tankestörningar. I sådana sammanhang behöver paranoid inte beteckna förföljelsemani. Paranoid schizofreni behöver inte innebära förföljelsekänsla över huvud taget, men det kan förekomma rösthallucinationer och vanföreställningar. Inre röster med uppmaningar och förebråelser förekommer vid exogen psykos som beror på yttre omständigheter, till exempel stress, sömnbrist eller någonting som djupt har sårat den drabbade. Endogen psykos beror på inre omständighter, till exempel överkonsumtion av alkohol eller cannabis (toxisk psykos). Vid toxisk psykos förekommer synhallucinationer. En psykos kan också bero på någon annan sjukdom, till exempel epilepsi eller hjärntumör.

Paranoid psykos ?

Den som drabbas av förföljelsemani upplever i sin psykos, genom att det föreligger en yttre sammansvärjning, en uppenbart hot och försöker hantera sin situation utifrån denna verklighet. Det innebär att de drabbade försöker att förstå skeendet genom att ställa samman mer eller mindre avancerad konsperationsteorier och försvarsstrategier.

Vanliga föreställningar hos den som drabbats av paranoid psykos är att han kontrolleras av olika former av yttre strålning och/eller energifält, genom radiosändare, att han blir nedsövd och bortförd av olika organisationer, att beteendet och skeendet kontrolleras utifrån med hjälp av radiovågor eller datorteknik.

Den sjukligt förföljelsedrabbade ger ofta referenser till teknikens senaste landvinningar. Det beror på att denne söker efter den som förändrats i omvärlden som kan förklara förföljelsen, som den sjuke upplever som verklig. Eftersom massmedia rapporterar om nya tekniska landvinningar, antar den sjuke ofta att dessa förändringar i yttervärlden kan ge förklaring till lidandet. Detta är logisk komponent i psykosen, för den sjuke kan inte utifrån sina tidigare friska erfarenheter få förståelse för sin aktuella situation. Av denna anledning är också internet numera ofta en del av de paranoida föreställningarna. Där kan den drabbade få svar på de frågor som berör hans hälsoupplevelse av genomgripande ständigt allvarlig hotfull förföljelse.

Denna form av paranoida psykos debuterar vanligen hos människor i medelåldern. Paranoida vanföreställningar kan också ingå i symptomfloran hos yngre människor med schizofreni och borderlinepsykos. Paranoida vanföreställningar förekommer vid narkotikamissbruk, så kallade snedtändningar, då den narkotikapåverkade bland annat hallucinerar och känner sig iakttagen av exempelvis poliser.

Den paranoida psykosen är en farligt tillstånd både för det sjuke själv och för omgivningen eftersom hot mot den egna personen är en vanlig vanföreställning, och den sjuke vid denna upplevelse av allvarliga hot mot sitt liv försvarar sig våldsamt i ren självbevarelsedrift. En tidigt insatt läkemedelsbehandling kan förebygga en sådan utveckling som är traumatisk både för den sjuke själv och för människor i omgivningen.

Paranoid schizofreni?

Paranoid schizofreni kännetecknas av vanföreställningar, misstänksamhet och föreställningar om förföljelse. Vardagliga händelser kan tolkas som signaler eller budskap och den schizofrene tycker sig vara i centrum för en betydelsefull händelse. Jag har själv här ett exempel på detta beteende.
En man sitter i flera timmar och tittar ut genom fönstret. Han räknar antalet röda bilar som åker förbi utanför. När det åkt förbi femtio stycken röda bilar är han övertygad om att jorden kommer att gå under. Han är övertygad att detta är ett budskap just till honom och att han måste varna omvärlden. Han får panik och försöker övertyga alla i sin omgivning om hur det ligger till. Han går inte att tala till rätta, han lyssnar inte på någon. Paranoid schizofreni bryter ut relativt sent.

Patalogisk svartsjuka?

Svartsjuka klassificeras ibland som en form av paranoid sjukdom och tar sig uttryck i att den sjuke är helt övertygad om att partnern är eller vill vara sexuellt otrogen. I extrema fall tar sig svartsjukan uttryck i form av notoriskt överbeskyddande, övervakande och förföljelse av partnern. Förföljelse föreligger verkligen, men det är den sjuke som förföljer och inte uppfattar det som sjukligt att till exempel skjutsa frun till jobbet, parkera sig själv utanför hennes jobb tills det är dags att skjutsa henne hem igen klockan 17.00. Eller att tolka minsta handling eller beteende från frun, till exempel att hon inte lämnar arbetet förrän 17.01 eller att hon under hemresan vevar ned rutan och harklar sig samtidigt som en röd bil med antenn passerar, som bevis för att otrohet verkligen föreligger.

Denna psykiska ohälsotillstånd är livsfarligt för partnern då vanföreställningarna ofta accentueras, och den sjuke tar till allt grövre artilleri för att få kontroll över den situation han inte kan kontrollera med mindre än att frun sitter blickstilla framför honom dygnet runt. Blundar hon tänker hon säkert på en annan man. Har hon ögonen öppna så tittar hon på ett misstänkt vis. Blinkar hon så signalerar hon önskan om att få träffa den eller de fiktiva män den sjuke är övertygad om existerar. Varje hennes rörelse vantolkas som ett uttryck för att det finns fog för svartsjukan, som den drabbade lider av i sådana dimensioner att han faktiskt tappar all kontroll och verkligen hotas av total mental upplösning och kaos.

Det är vanligen män som drabbas av detta tillstånd, och följden är ofta systematisk misshandel och terror av fru och barn. En utveckling ses i så kallade utvidgade självmord då den svartsjuke, i akt och mening att ultimat försvara sig mot otroheten, mördar sin familj och sig själv.

Benämningen "utvidgat självmord" kritiseras dock av feministiska teoretiker. Den feministiska teoribildningen menar att överrepresentationen av män med denna vanföreställning också måste förstås i förhållande till mansrollens krav på kontroll, gamla traditioner som ger mannen rätt till kvinnan och hennes kropp, och den ojämlika maktstrukturen i samhället. Att definiera mordet på kvinnan som mannens utvidgade självmord är att anta det vanföreställning och benämning som mannen har, där kvinnans kropp tillhör honom, och kvinnan definieras utifrån mannens handlingar. Bruket av denna benämning visar därmed också på hur mannens individuella vanföreställning samtidigt är del av en kulturell vanföreställning om mäns överlägsenhet och rätt över kvinnor.

Behandlingen mot patologisk svartsjuka är prognostiskt dålig, men symptomen kan i viss mån lindras med neuroleptika, ångesdämpande samt i viss mån samtalsterapi.

Paranoid personligheter ?

Den paranoida personligheten möter vi hos dem som tror att vi ständigt vill illa dem. De är extremt introverta, ser en potentiell fiende i alla och de vill inte öppna sig för mycket. Dessutom är de väldigt rigida och vill inte ändra sitt sätt att se på saker och ting, något som kan göra dem väldigt övertygande. De brukar även ha svårt för positiva känslor och oftast saknar de humor. De kan känna sig väldigt lättade när de har skaffat sig fiender eftersom detta bekräftar han eller hennes bild av världen. De brukar även vara mycket svartsjuka och de blir inte nöja tills deras fru eller man faktiskt bedrar dem. Ibland kan dessa drivas dit av sin paranoida make eller maka. Det tragiska hos den här typen av människa är att hon alltid kommer att få bevis för sina misstankar – folk börjar bli arga på grund av hans eller hennes beteende och de paranoide kommer att skaffa sig en massa fiender och de kommer att väcka andras ogillande. Bland de paranoida finns både revoltatörer, rebeller och hjältar, beroende på statsskick och regim, beroende på vem fienden är.

Den sensetiva personligheter ?

En mildare form brukar benämnas med namnet sensitiv, dvs. känslig personlighet. De är mycket lätt att såra och vid minsta misstanke möter de sin egen känsla av impotens, sårbarhet eller oförmåga. De här personerna tycker inte om sig själva, och kan känna sig mycket sårbara i andras närvaro. Den sensitiva personligheten är mycket vanligare än den aggressivare formen av paranoida personligheten. De sensitiva är lätta att såra och de tål ingen form av kritik.Vi är alla paranoida ibland. I situationer som är nya, obekväma och ovanliga har vi en tendens att bli misstänksamma och något paranoida. Dessutom kan paranoia vara bra att ha om man arbeta inom rättsväsendet, om man skall försvara sina egna rättigheter eller om man har att göra med manipulativa och snikna personer, just på grund av paranoians inflexibilitet.

Hur man hanterar paranoida människor och vad rekomenderas ?

Det är viktigt att man klart och tydligt uttrycker ens motiv och intentioner.

Den paranoide har en tendens att ständigt föreställa sig att ni vill honom eller henne illa. Ert sätt att tala måste utelämna alla indicier för feltolkningar. Kritisera inte den paranoide och inspirera inte honom någon känsla av att känna sig övergiven eller hotad. Säg alltså inte: ”Nu får du sluta med detta. Det går inte att jobba med dig längre. Om du får problem kan du inte räkna med mig.”

Respektera konventionaliteten. Alla etikettbrister riskerar att ses som ett tecken på avsky eller uppfattas som hån. Om ni har att göra med en paranoid människa, var väldigt noga med att visa honom all respekt: lyssna när han talar utan att avbryta honom, låt inte honom vänta, var försiktigt med hur du talar om honom inför andra. Håll kontakten med honom dagligen, men visa dig inte alltför angelägen att finnas där för honom eftersom han kommer att märka av din oärlighet och kommer att dra slutsatsen att ni vill honom illa.

Håll regelbunden kontakt med honom. Att försöka att systematiskt undvika den paranoide kommer endast att bekräfta hans teorier om dig och om människor i allmänhet. Kontakten bör vara regelbunden och samtalsämnena gärna neutrala.

Referera till lagar och regler. Den paranoide anser sig vara en person som bryr sig om rättvisan. Han eller hon känner ofta till lagarna och kan utnyttja detta gentemot dig.

Låt honom ha sina segrar, men tänk väl genom vilka dessa segrar bör vara. Den paranoide behöver ha sina segrar, precis som alla andra. Däremot måste man dra sina gränser och inte hålla med den paranoide i allt, bara för att han eller hon är duktig på att argumentera.

Behandlingsmetod mot Paranoia ?

Den första metoden är Samtalsbehandling. Samtalsbehandling kan vara enskild eller en grupp. Den förbättrar patientens förmåga att leva självständigt och att umgås med andra människor.

Den andra metod är ECT-behandling. Patienter med svår motorikstörning av typ katatoni, eller som vägrar äta och dricka, och där medicinering inte har tillräckligt snabb effekt kan behöva behandlas med ECT.Patienten skall stå kvar på den insatta antipsykosbehandlingen under ECT- behandlingen.

Den tredje metoden är Kognitiv terapi. Detta terapi innebär att kartlägga och bearbeta föreställningar och tankestrukturer kring den egna personen, livssituationen, de psykiska besvären och för individen andra centrala och viktiga förhållanden. Med specifika tekniker är syftet att söka påverka och bearbeta känslor och beteendemönster som orsakar problem. Terapeutens roll är att hjälpa patienten att komma i kontakt med sina tankar och känslor. Beck kom fram till att en terapeut som hör, ser och bekräftar gör att patienten lättare kommer i kontakt med sina tankar och känslor och kan uttrycka dem på ett bättre sätt. Det är alltså av stor betydelse att terapeuten arbetar empatiskt och lyssnar aktivt. Enligt undersökningar den effektivast är Kognitiv terapi

Källor:

www.wikipedia.se

www.praktiskmedicin.com

www.nymedicin.com


Japan

Landets historia i korta drag.

År 1603, efter decennier av civil krigföring, inledde Tokugawa shogunatet (en militär-ledda, dynastiska regeringen) i en lång period av relativ politisk stabilitet och isolering från utländskt inflytande. För mer än två århundraden denna politik aktiveras och Japan började att njuta av en blommande av sin inhemska kulturen. Japan öppnade sina portar efter undertecknandet av fördraget i Kanagawa med USA år 1854 och började intensivt modernisera och industrialisera. Under slutet av 19: e och början 20-talet blev Japan en regional makt som kunde besegra de krafter i både Kina och Ryssland. I 1931-1932 Japan ockuperade Manchuriet, och 1937 inledde det en fullskalig invasion av Kina. Japan anföll amerikanska styrkorna i 1941 - utlösande USAs inträde i andra världskriget - och snart ockuperade stora delar av Öst-och Sydostasien. Efter förlusten i andra världskriget, återhämtade Japan till att bli en ekonomisk stormakt och en allierad till USA. Medan kejsaren behåller sin tron som en symbol för nationell enighet, valda politiker hålla faktiska beslutsmakt. Efter tre decennier av exempellösa tillväxt, erfar Japans ekonomi en viktig avmattning från och med 1990-talet, men landet är fortfarande en ekonomisk stormakt.

Något om landets geografi.

Plats:
Östasien, ö-kedjan mellan norra Stilla havet och Japanska havet, öster om den koreanska halvön

Område:
Totalt: 377.915 km ²
land jämfört med världen: 61
land: 364.485 km ²
vatten: 13.430 km ²
Notera: Bonin Islands (Ogasawara-gunto), Daito-Shoto, Minami-jima, Okino-tori-shima, Ryukyu öarna (Nansei-Shoto) och Volcano Islands (Kazan-retto)

Intressanta fakta om befolkningen.

Befolkning:
126.804.433 (juli 2010 )

Åldersstruktur:
0-14 år: 13,5% (män 8.804.465 / kvinnor 8.344.800)
15-64 år: 64,3% (män 41.187.425 / kvinnor 40.533.876)
65 år och över: 22,2% (män 11.964.694 / kvinnor 16.243.419) (2010)

Etniska grupper:
Japanska 98,5%, koreaner 0,5%, kinesiska 0,4%, övriga 0,6%

Politiska fakta med styrelsesätt med mera?

Japan har ett demokratiskt statsskick som bygger på en konstitution som antogs 1947. Kejsaren är statsöverhuvud för Japan men har ingen makt i praktiken. I stället är högsta beslutande organ Japans parlament med 732 medlemmar, vilka är uppdelade i två kamrar, första kammaren och andra kammaren. På japanska kallas parlamentet kokkai, vilket betyder nationalförsamling. Japans parlament är, precis som Japans lagar och författning, skapade efter tysk modell. På engelska kallas parlamentet för diet, även om diet, från medeltidslatinets dietas, bara är ett annat namn för en beslutande församling.

Parlamentarikerna väljs in till bägge kamrarna genom allmänna val. Ämbetsperioden skiljer sig dock: Fyra år för andra kammaren och 6 år för första kammaren. Från kokkai väljs sedan en premiärminister baserat på det parti som fick flest röster. Formellt sett blir han uttagen av kejsaren men detta är endast en symbolisk handling.

Åldern för rösträtt i Japan är 20 år. Men eftersom man i Japan börjar räkna en persons ålder från 1 år och uppåt, istället för att som vi börja från 0 och uppåt så motsvarar det en åldersgräns på 19 år. Dessutom räknas inte myndighetsåldern utifrån ens födelsedag, utan vid en viss dag på året blir alla som fötts 19 år tidigare myndiga. Allmän och lika rösträtt infördes 1947.

Japan har hållit en konservativ profil under decennierna sedan andra världskrigets slut. Efter 2009 års val tog det socialliberala demokratiska partiet över makten, innan dess hade de konservativa Liberaldemokraterna innehaft regeringsmakten oavbrutet sedan 1955 med undantag för tio månader under 1990-talets första hälft.

Landets ekonomi.

Japan är världens nominellt största ekonomi efter USA, men världens tredje största ekonomi om man räknar PPP, då också efter Kina. Japans ekonomiska situation är i dagsläget relativt svag men dock stabil. Man har ännu inte återhämtat sig från den ekonomiska kollapsen inom bank- och byggsfären i början av 1990-talet. Landet försöker öka de utländska investeringarna och förenkla byråkratin för att få fart på tillväxten. De japanska storföretagen visar goda vinster medan de små- och medelstora fortfarande har problem. Köpkraften hos konsumenterna är stark men japanerna har visat sig vara ovilliga att börja handla eftersom det fortfarande finns en stor oro inför ett nytt ras.

Japan är starkt beroende av import för sin råvarutillförsel. Landet importerar stora mängder olja och naturgas ifrån Persiska viken och är även den största uppköparen av kol ifrån Australien. Japan producerar dessutom bara 40 % av livsmedlen inom landet, resten importeras.

Japan har en uppseendeväckande stor statsskuld som uppgick till 846,497 biljoner yen 31 mars 2009.

Militär.

Militära inriktningar:
Japanska försvarsministeriet (MOD): Bottenvåning Self-Defense Force (Rikujou Jietai, GSDF), Maritime Self-Defense Force (Kaijou Jietai, MSDF), Air Self-Defense Force (koku Jieitai, AsDF) (2009)

Manpower tillgängliga för militärtjänst:
män ålder 16-49: 27.461.338
kvinnor ålder 16-49: 26.478.466

Japan ligger på nionde plats i världen i militär kraft.

 

Transnationella frågor och konflikter.

 

Rysk-japanska kriget (1904–1905) var en militär konflikt som växte fram ur japansk och rysk imperialistisk strävan i Korea och Manchuriet. Kriget utkämpades huvudsakligen om staden Port Arthur (det vill säga Lüshunkou/Ryojun) och Liaodonghalvön samt järnvägen från hamnen till Harbin. Orsaken till kriget var att i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet tävlade flera västerländska länder om inflytande, handel och landområden i Östasien samtidigt som Kejsardömet Japan strävade efter att bli en modern stormakt.

Det första sino-japanska kriget var ett krig som utkämpades mellan qingdynastins Kina och Japan under Meiji för kontroll över Korea. Det huvudsakliga resultatet av kriget blev en förskjutning av makten i området till Japans fördel.

Det andra sino-japanska kriget (19371945) var en större japansk invasion av nordöstra, östra och södra Kina före och andra världskrigetunder . Det slutade i och med Japans kapitulation år 1945.I Kina är kriget främst känt som det anti-japanska motståndskriget men även som kinesiska folkets anti-japanska motståndskrig.

 

Japans utträde ur Nationernas förbund 1933 efter sitt intåg i Manchuriet och dess inledande av det andra sino-japanska kriget 1937 var en del av upptakten till andra världskriget. Invasionen av Kina ledde till att USA införde handelsblockad mot Japan, en lyckad strategi då Japan behövde importera i stort sett all olja. Olje ransonering utlystes, men eftersom krigsmakten, och då framför allt flottan som var Japans stolthet, i grunden var beroende av olja såg man sig snart tvungen att agera. Genom överraskningsattacken mot Pearl Harbor 7 december 1941, en desperat åtgärd med målet att snabbt krossa den amerikanska stillahavsflottan, gick Japan med i andra världskriget. Krigsförklaringar gick också till Nederländerna och Storbritannien, vars kolonier i Sydostasien snart också anfölls. En viktig utveckling av detta var att USA också gick med i kriget mot Tyskland, som förklarade krig mot USA den 11 december.

 

Något roligt eller intressant om landet som många inte vet?

 

Det sägs att man kan ställa klockan efter ett japanskt tåg. De kommer i princip in på sekunden och försenas bara vid större naturkatastrofer.

  • Japaner ser solbränna som just en skada på huden. Vid fint väder använder de flesta äldre kvinnor parasoll/solmössa utöver solskyddande kräm med blekmedel i.

  • Tunnelbanan är så packad i Tokyo att de har anställda som puttar in folk i vagnarna. Detta är ingen vandringssägen.

  • Allting kan köpas i automater på gatan. Till det mer spektakulära hör varm nudelsoppa (ramen), glass, varmt the på burk, porrtidningar, öl, sake, cigaretter och munskydd. Vandalism av apparaterna som finns överallt är väldigt ovanligt.

  • Den billigaste hotellsorten är s.k. kapselhotell. Du sover i en rund cylinder något större än din kropp. Bekvämt inredd med TV ovanför huvudet. En annan hotellvariant är "Love-hotell" där du kan få vara privat när du verkligen vill det. Ligger här och där, har robotiserad reception och alltid intressanta teman på rummen.

  • Det finns en speciell nationell helgdag med namnet "Respektera de äldre". Givetvis gör man det annars också, men lite ledighet kan väl vara berättigad...

  • Som japan förväntas man bestiga vulkanen och landssymbolen Fuji en gång innan man dör. Men se upp; den som gör det två gånger anses vara idiot.Japansk kultur

Japansk kultur har förstås utvecklats och förändrats mycket under landets historia, från den ursprungliga Jomonkulturen via kinesiska importer till dess nuvarande "hybridkultur" som förenar såväl europeiska, amerikanska och östasiatiska influenser. För många som bor utanför Japan ses landet som en symbol för att leva med det nya jämsides med det gamla.

Under Tokugawa-shogunatet inleddes en nationell isolering (på japanska kallad; sakoku, ung. översättning "kedjat land") som skulle vara i över 200 år, från 1641 till 1853. Under denna period stängdes landet nästan (men inte helt) av från omvärlden och detta bidrog ytterligare till den japanska kulturens särprägling. Det var under denna period som budo, teceremoni, ikebana, kabuki, geishor, sushi och många andra kända kulturfenomen kom till eller utvecklades till vad de är idag. Inom konsthantverk märks bland annat träsnitt, kalligrafi, netsuke och tsuba.

Det nutida Japans kultur är mångfacetterad och ganska svåröverskådlig med allt från karaoke till modern arkitektur. Sedan 1980-talet har japanska tecknade serier, tv-serier och japansk film, särskilt anime och manga växt i popularitet i västvärlden, inte minst i Sverige. Intresset för japanska dokusåpor och liknande program är inte stort men växer alltjämt hos manga och anime-konsumenter. Bland filmregissörer är Akira Kurosawa tveklöst den mest välkände. Bland ännu aktiva filmregissörer har Takeshi Kitano väckt störst intresse utomlands med sina ofta våldsamma filmer, där han själv gärna spelar huvudrollen. Den japanska popmusiken (populärt förkortad j-pop) har inte vunnit något fotfäste att tala om i västvärlden, men den japanska musikindustrin är bland de största i världen och japanska musikgrupper säljer bra inte bara i Japan utan även i andra delar av Öst- och Sydostasien.

Religion

 

I Japan finns två huvudreligioner: shintoism och buddhism. De flesta tillhör både shintoism och buddhism eftersom religionerna fyller olika funktioner i livet. Den gren av buddhismen som finns i Japan kallas för Den stora vagnen, mahayana. Den japanska buddhismen har blivit en egen religion som blandats upp med de gamla naturreligionerna, konfucianismen och taoismen. Kristendomen kom till Japan via portugisiska missionärer. Idag råder religiös mångfald och en vanlig japan kan fira shinto festivaler, gifta sig i kristen kyrka och begravas buddistiskt.

 

Klimat

Japan har fyra årstider men vädret varierar mycket från norr till söder. Hokkaido i norr är känt för sina kalla vintrar och fina skidbackar. Okinawa däremot har ett subtropiskt klimat och korallrev.

 

Självmord i Japan

Antalet självmord är mycket högt i Japan. Förklaringen till de flesta är sjukdom eller ekonomisk kris. Enligt WHO var självmordsfrekvensen i Japan 24,1 per 100 000 personer under 2000. Det är den näst högsta nivån bland länderna i G8, de rikaste i världen plus Ryssland. Bland ryssar var nivån ännu högre, 39,4. För övriga G8 var nivån 18,4 i Frankrike och 10,4 i USA.
En ökande risk att falla ur medelklassen ligger bakom den höga självmordsnivån, säger Yamada, som skrivit om växande inkomstklyftor och bristande säkerhetsnät i Japan. Terapi kan enligt honom inte påverka personer med sådan oro.

Finns en del japaner som gör självmord genom harakiri. Harakiri är en traditionell japansk självmordsmetod, varigenom en samuraj av hänsyn till sin heder. Till exempel om japansk man känner att han är dålig familjemedlem, eller är dålig i sitt arbete eller om han har något annat anledning, då han kan göra harakiri.


RSS 2.0