Profilveckan (läsning)

Vägen till Ja

En nyckel till framgångsrika förhandlingar

Författare: Roger Fisher, William Uri, Bruce Patton

 

Var och en av oss hamnar ibland i förhandlingssituationer där vi har anledning att fundera över vårt eget beteende. Kunde vi ha agerat annorlunda så att förhandlingen hade slutat på ett bättre sätt för alla inblandade ?

 

Enligt min åsikt den är användbar och intressant boken. Boken handlar om förhandlingssituationer och hur man måste hantera dom. På arbetsplats såväl som i hemmet krävs det att vi kan driva våra egna intressen utan att stöta bort dem vars intressen strider mot våra egna. Boken kan hjälpa dig att hitta rätt lösning till visa situationer. I boken kan man hitta många bra tips och råd till olika livs situationer. Dom tips kan hjälpa dig att uppnå dom saker som du önskar genom diskussion eller strid. Boken berättar hur man måste analysera och acceptera dom svåraste situationer. Du kan lära dig försvara sina ståndpunkter och göra så att både sidor som är med i förhandling bli nöjda.

 

Jag tycker att det mest intressant och användbart i boken var Cirkel diagram(användbart handlingsprogram).Med ett användbart handlingsprogram kan du gå tillbaka och försöka identifiera de mer övergripande sätten att angripa problemet, av vilka handlingsprogrammet bara är en tillämpning. Du kan sedan få uppslag till nya åtgärder som kan baseras på samma övergripande synsätt. Och på samma sätt kan du gå ytterligare ett steg bakåt i kedjan och fråga : ” Om detta teoretiska synsätt visar sig användbart, vilken är då den diagnos som ligget bakom det?” När du formulerat en diognos kan du komma på nya sätt att ta itu med problemet för att sedan undersöka vilka specifika åtgärder som kan förenas med dessa. Ett användbart uppslag ger alltså anledning att undersöka uppslagets teoretiska bakgrund, varefter man från teorin kan söka sig fram till andra användbara uppslag.

Handlingsprogram.

Fyra steg på vägen till nya uppslag.

Steg 1: problem

Vad är det som är fel?

Vilka är symptomen för närvarande?

Hur skiljer sig verkligheten från en önskvärd situation?

Steg 2: analys

Diagnostisera problemet.

Dela upp symptomen i kategorier.

Föreslå orsaker.

Undersök va som saknas.

Notera hinder för en lösning av problemet.

Steg 3: tillvägagångsätt

Vilka metoder eller medel kan användas?

Vilka botemedel finns i teorin?

Ta fram ideer om vad som skulle kunga göras.

Steg 4: uppslag till åtgärder

Vad skulle kunna göras?

Vilka specifika åtgärder borde vidtas för att komma till rätta med problemet?

 

Jag kan rekommendera denna boken till alla som har svårt att hantera förhandlings situationer. Denna boken kan vara hjälpmedel till arbetsliv, familjeliv och vardagsliv.


TED talks

Här jag ska berätta lite om TED (Technology, Entertainment, Design – teknologi, underhållning, formgivning) konferens. Ted konferensen är en årlig konferens som pågår i USA. På denna konferensen samlas forskare och berömda människor inom vetenskaps och andra område, för att uttrycka och sprida sina tankar och ideer. Dom definierar sitt tema som ”ideer värda att sprida”. Denna konferensen grundades i 1984 och där samlas forskare från hela världen. Varje föredrag som pågår under konferensen kallas TED talk. Denna konferensen har samlat många högt uppsatta och framgångsrika människor, såna som Bill Klinton, Bill Gates, en av dom främsta världens globala tänkare Hans Rosling osv. Dom föreläsare som är bäst med sina ideer hur man kan förändra världen, får första plats och ett pris på 100 tusen dollars. Det finns många intressanta och framgångsrika föredrag som man kan se på deras websida ”www.ted.com” eller på ”www.youtube.com”.

 

Jag själv har inte hört om denna konferensen förut, fick veta om denna från min lärare Klaus. Jag tycker dom är väldigt intressanta och spännande. Varje föredrag innehåller nånting speciellt och en tankeställare. Där får man träffa dom som är bäst på att uttrycka sina ideer och dom som är bra inom retoriks vetenskap. Jag kan rekommendera till alla att titta på dom video, kanske dom får oss att tänka på och fundera över många saker. Jag ska lägga upp några länkar till videos, som var väldigt inspirerande enligt min åsikt.

http://www.ted.com/talks/lang/eng/hans_rosling_on_global_population_growth.html

I denna video berättar Hans Rosling hur stor överbefolkningen har varit dom sista åren, hur det kan påverka vår värld och vår framtid. Han har en teori som innebär att om vi ska investera mer i dom fattiga länderna för att försöka förlänga deras livstid, så stoppar vi överbefolkningen. Enligt hans åsikt det är möjligt att rädda vår framtid om vi ska börja reagera och acceptera verkligheten på riktigt.

http://www.ted.com/talks/lang/eng/jamie_oliver.html

I denna video berättar Jamie Oliver hur dålig mat äter vi idag. Han förklarar varför dagens generationer har större tendens till fetma. Han försöker påverka samhället med att vi måste försöka laga mat själva, han påstår att fastfood skadar vår hälsa väldigt mycket.

 


RSS 2.0