Problemlösning till Peter utifrån de olika perspektiven

Kognitiva perspektivet.

Peter har en mängd olika problem att jobba med. För det första så tror vi att alkoholmissbruket är mycket destruktivt för Peter då det påverkar övrig problematik. Därför undrar vi hur Peter känner sig när han börjar att dricka. På den frågan svarar han att han känner hopplöshet kring framtiden och att han dricker för att döva hans negativa känslor kring detta, samt han har ett rent fysiskt beroende.

Här försöker vi få honom att förmå att tänka positivt. Han måste försöka slå bort de negativa tankarna och i stället tänka positivt och se de möjligheter han har i, stället för att fokusera på det negativa. Grundförutsättningen för att Peter ska lyckas är att han bryter sina tankemönster och blir kvitt sitt alkoholberoende. Möjligheterna för att få ett jobb ökar då radikalt med en gång, han får lättare att hantera sin svartsjuka, mildra adhd, mer kontrollerad osv.

All problematik grundar sig i han syn på sig själv som misslyckad. Därför är det av yttersta vikt att få honom att tänka positivt och bryta denna negativa spiral. Han bör därför deltaga i kbt-terapi med andra och stärka upp sitt självförtroende. Får Peter ett bättre självförtroende så kommer detta underlätta problemen med alkoholen.

Eva

Ungefär samma förutsättningar gäller för Eva även om bilden är någorlunda mot Peter så ser helhetsbilden i princip ut som Peters. Därför ger vi samma råd till henne. Det positivt är att de kan peppa varann vilket vi tror är väldigt bra.

Humanistiska perspektivet

Här försöker vi förmå Peter att först och främst inse vilken fantastisk människa han är , med möjligheter och potential till väldigt mycket. Vi koncentrerar oss på nuet och försöker tillsammans med Peter reda ut vilka faktorer som påverkar och hämnar Peter att leva ett bra liv där hans fulla potential kommer till sin rätt. Vi kommer att lägga mycket fokus på att stärka upp Peters självförtroende och inse han har mycket handlingskraft inom sig. Vi kommer hjälpa honom med klientcentrerad terapi och coacha honom framåt. Problematiken är väldigt omfattande och det kommer att ta tid, men resultaten kommer Peter att se ganska tidigt och det kommer att vara successivt peppande under tiden. Vi lägger också mycket vikt vid att sätta oss in Peters situation fullt ut, utifrån hans tankar och perspektiv. Detta är nödvändigt för oss att förstå honom fullt ut för att få en lyckosam behandling.

Socialpsykologiska perspektivet.

Först så vill vi reda ut med Peter hur hans liv ser ut. Han berättar tidigt om hur han som 17-18 åring började umgås i kretsar där det förekom mycket alkohol och droger av olika slag. Han är fortfarande kvar i denna krets av människor. Sin flickvän Eva träffade han också i denna krets. Hans föräldrar satte stor press på honom när det gällde skolarbetet, han kände sig enormt misslyckad när han inte lyckades infria deras förväntningar. Detta är de faktorer i hans berättelse som vi tror har varit stor betydelse när vi ser hans destruktiva situation för dagen.

Givetvis så finns det olika vägar att hjälpa Peter på men först och främst så måste han bort från alkoholen. Därför rekommenderar vi honom att gå med i någon medlemsorganisation för alkoholister. För att han ska lyckas så är det ENORMT viktigt att han bryter med sitt sociala mönster. Det kan låta hårt, att han måste byta umgängeskrets , men det är dessvärre en absolut nödvändighet för att han ska lyckas. Det går inte som alkoholist att röra sig i miljöer där det förekommer alkohol hela tiden. När detta är brutet så kanske Peter kan skaffa sig ett jobb och detta kan då stärka hans självbild. Tills sist rekommenderar vi honom att hitta meningsfulla fritidsintressen där han har möjlighet att bygga nya social relationer.

Beteende perspektivet.

Om vi ska se på Peter och hans problem genom beteende perspektivet, då vi kan se att det finns massa anledningar som gjorde honom till den han är. Enligt beteende perspektivet är det miljö och omgivningen som har påverkat Peter. Han är aggressiv, narcissistisk och svartsjuk därför att han styrs av yttre påverkan. Han har lärt sig att tolka olika situationer och reagera på ett visst sätt till dessa. . Han kan försöka att välja en miljövänlig omgivning, vara ute i naturen. Ta en promenad istället för bussen. Börja gå på någon yoga kurs. Det finns möjlighet att vänner påverkar honom på negativt sätt, det är därför han dricker alkohol. Vi kan rekommendera Peter att hitta nya kompisar och vanor som ska inte dricka med honom och som kan hjälpa honom att vara på rätt spår. De kan förhöja hans motivation till arbetslivet utan alkohol.

Psykodynamiska perspektivet.

Enligt psykodynamiska perspektivet är det barndom som har påverkat Peters liv. Barndomen påverkar hur vi bete oss i framtiden och vilken psykisk hälsan vi får. Det är möjligt att han hade trauma under barndoms perioden. Det kan har hänt något i barndom som sårade honom, som gjorde honom ont. Det starkaste trauma under barndomen är förlust av någon som du älskar, att har varit utsatt av något sexuellt brott eller har blivit misshandlad under en längre period. Vi kan också tänka oss att han inte fick så mycket uppmärksamhet av sina föräldrar i barndomen. På grund av uppmärksamhetsbrist har han problem som aggressivitet och narcissism. Kanske var hans far alkoholist och drack mycket och slog hans mamma. Detta påverkade honom mycket, pga detta kan han vara aggressiv. Vi kan rekommendera till honom att börja gå psykodynamisk terapi. Försök dela alla problem med en terapeut. Gå igenom allt som hände i barndomen, försök att fokusera på nutiden. Terapeut kan hjälpa honom att förstå varför han har kommit i konflikt med sin inre personlighet och sin omgivning.

Kemi-biologiska perspektivet.

Kemi-biologiska perspektivet försöker förstå tankar, känslor och beteenden utifrån de fysiologiska processer som försiggår i kroppen. Det är möjlighet att Peter fick sina aggression problem och alkohol missbruk från sina föräldrar eller släkter, så säger biologiska perspektivet. Genetik är väldigt starkt och stort vetenskaps område. Enligt genetiken styrs våra egenskaper av våra arvssamlag. Forskningar visar att hjärnstörningar kan påverka vårt beteende och vår psykiska hälsa. Det kan bli bättre för Peter om han bli medveten om att det är inte hans fel att det går som det går. Problemet sitter i dom fysiologiska processer som sker i hans kroppen. Det är svårt att påverka dom på egen hand. Vi rekommendera Peter att påbörja behandling genom det kemisk-biologiska perspektivet. Detta perspektivet utgår från att man behandlar med psykofarmaka då det handlar om att få kemisk balans i kroppen. Läkaren ska skriva ut rätt medicin som Peter ska ta under behandlings tiden.


Asatro

Nordisk mytologi

Nordisk mytologi är läran om de myter som berättades i förkristen i Norden. Särskilt stor var den under vikingatiden. När det kristna intågandet kom in så försvann asatron i samma takt. Myterna har levt vidare och fanns fortfarande bevarade i folktron på 1800-talet.

Den nordiska mytologin liknar i stora drag den germanska mytologin eftersom seder hos nordbor och övriga germanska folk var nära besläktade. Man vet dock inte exakt hut mycket som var gemensamt då det finns få källor till detta.

Religionen som sådan kan knappast betecknas som en enhetlig religion i modern bemärkelse då den saknade grund och fasta lärosatser. Den bör i stället förknippas som en etnisk religion eller naturreligion. Egentligen så handlade det inte så mycket om tro utan handlade snarare om traditioner och värderingar i samband med naturen, vädret, årstiderna och mänsklig verksamhet

Presentation av alla gudar:

Balder

Son till Oden och Frigg. En god gud, klok, förlåtande och en vacker gud.

Brage

Son till Oden och make till Idun. Klok och ordfyndig står han för att skalda gudar och hjältars storslagna handlingar för att de inte ska glömmas bort.

Delling

Natts make och Dags far. Gryningens gud som vaktar Breidablick.

Eir

Läkekonstens gudinna

Fjorgyn

Jordens, åskan och regnets gudinna. Tillsammans med Oden fick hon sonen Tor, hon är även mor till asadrottningen Frigg

Forsete

Gudarnas högste domare. Son till Balder och Nanna

Frej

Erotiken och fruktbarhetens främsta gud och kan även styra över regn och solsken

Freja

Tvillingsyster till Erotikens, fruktbarhetens och kärlekens gudinna Frej, dotter till Njord

Frigg

Hon har vetskap om alla människors och gudars öden. Hon är även äktenskapets och moderskapets gudinna. Odens hustru och dotter till Fjorgyn.

Fulla

Friggs tjänstekvinna

Gefjon

Plogen och åkerbrukets gudinna. Gift med Sjold och i jättarnas land födde hon fyra söner som förvandlades till oxar. Dessa plöjde sedan land åt människorna.

Geirskogul

Hämtar fallna krigare till valhall.

Gna

Friggs budbäresrska och hästen Hofvarpner som tar henne genom luft och över vatten för att förmedla budkap mellan de olika världarna.

Gondul

Hämtar fallna krigare till valhall

Gunn

En av valkyrjorna som rider ut i slagfälten och väljer vilka krigare som ska stupa.

Heimdal

Världens väktare

Hel

Dödsrikets gudinna.

Hermod

Budbärare. Son till Oden och frigg

Hild

Väcker stupade krigare åter till liv, dock bara hennes

Höder

En av Odens sönder , blind och dödar sin bror Balder med en mistelpil

Höner

Högvuxen och snabb asagud.

Idun

Hon står för ungdom, kärlek och fruktbarhet. Förvarar en korg med med äpplen som ger evig ungdom till gudarna.

Kvaser

Listig och vis gud. Mjödets ursprungsväsen.

Lin

Hon skyddar dom som Frigg önskar skydda från faror.

Lofn

Hon kunde upphäva förbud mot två älskande. Snäll och vänlig.

Loke

Mångsidig gud. Lustig, elak , hjälpsam, beroende på humör. Han har fött den åttafotade hästen Sleipner

Magne

En av de största gudarna. Son till Tor och jättinnan järnsaxa.

Mode

Beskrivs som en av de modigaste gudarna. Son till Tor och Sif.

Nanna

Hennes hjärta brast av sorg då hennes make dog och hon följde med honom till Hels rike.

Njord

En rik och givmild gud som råder över hav vind och fiske,bor vid havet. Lever åtskild från sin hustru Skade som bor i fjällen.

Nororna

Samlingsnamn för tre gudar, Urd, Vardani, och Skuld.Varje människa tilldelas ett öde vid födseln av dessa gudar.

Od

Make till Freja. När han är frånvarande gråter hon tårar av rött guld.

Oden

Han är den äldste och den visaste av alla gudar, är konung av Asgård. Frigg är hans maka, han har många älskarinnor och är far till många barn

Ran

Havsgudinnan som fångar in druknande män i sina nät och tar med dom till sitt dödsrike.

Rind

Hon är utvald att föda en son till Oden, som en dag ska hämnas för Balders död.

Rota

En av valjkyrorna som rider ut på slagfälten och bestämmer vem som ska stupa.

Saga

Berättandets och historiernas gud.

Sif

Hon har gyllene hår och tillhör de vackraste kvinnorna. Hon har många älskare och Tor är hennes make.

Sigyn

Hustru till den nyckfulle Loke och tillsammans har de sonen Narfe.

Sjöfn

Hon väcker åtrå hos både män och kvinnor.

Skirner

Hans namn betyder ”den strålande” och är Frejs tjänare. Duktig på trollkonst.

Skjold

Sägs vara anfader till alla skjoldungaättens kungar och var själv konung där en gång. Son till Oden.

Skogul

En av valkyrjorna som hämtar fallna krigare till valhall.

Snotra

Hon står för omdöme och elegans.

Tor

Störst och starkast av alla gudar. Jättesläktens största fiende. Med sin hammare mjölner slår han ner sina fiender och då dundrar åskan. Son till Oden och Fjorgyn.

Trud

En valkyria som ger framgång i strider.

Tyr

Modigast av alla gudar, besitter stor vishet och kampvilja.

Ull

Skicklig skidåkare och pilbågeskytt . Jaktens gud och son till Sif.

Vale

Son till Oden och Rif. En bra bågskytt som fötts för att hämna sin brors Balders död.

Ve&Vile

Bröder till Oden som de tillsammans med honom dödade jätten Ymer, skapade världen med hans kropp, och de två första människorna av två trädstammar.

Vidar

Inget kan tränga igenom hans tjocka järnskor. Näst starkaste guden efter Tor. Oden och jättinnan Grid är hans föräldrar

Vör

Ingen kan ljuga för henne, för hon är klok och envis. Då löften bryts är det hon som vittnar.

Ägir

Havsgudinnans Rans make, med vem han har nio döttrar som är havet vågor. Fjornot är hans far.


Presentation av tre gudar

Tor var en fornnordisk och forngermansk åskgud. Till etymologin, och i stort sett till funktionen, identisk med den fornindiske guden Indra; i stort sett till funktionen, men inte till etymologin, även med den grekiske guden Zeus och den romerske Jupiter. Enligt vissa religionshistoriker kan Tor, liksom Indra, från början ha varit en höggud. Vid tiden för våra källor, främst poetiska och prosaiska Eddan, hade dock denna roll övertagits av Oden, och då har Tor omdefinierats som Odens äldste son; Tors mor var jorden. Tors hustru är Siv. De har tillsammans sonen Mode och dottern Trud. Dessutom har Tor, från ett tidigare äktenskap med jättinnan Järnsaxa, sonen Magne. Deras hem är borgen Bilskirne i Trudvang i Asgård. Tor, Oden och Loke är de tre gestalter som oftast uppträder i den nordiska mytologin. De främsta gudarna i den fornnordiska kulten är Tor, Oden och Frej. När Tor vredgas åker han runt på sin vagn, som dras av bockarna Tanngnjóstr och Tanngrisnir, bland molnen och strider med sin hammare, Mjölner, mot det onda i form av jättarna; en liknande strid utkämpas i indisk mytologi mellan Indra och Asuras. Det är så åska uppkommer. Andra attribut är kraftbältet Megingjord, som får hans styrka att växa när han drar åt svångremmen. Han har också järnhandskar och en järnstång i vänsterhanden.

Psykologiskt sett är Tor rätt enkel, till skillnad från exempelvis grubblaren Oden. Tor dyrkades främst av enkelt folk – han är böndernas och trälarnas gud. Tor är guden som bringar ordning ur kaos. Liksom de andra asagudarna är han inte odödlig. I Ragnarök kommer Tor och Midgårdsormen att döda varandra. Hans båda söner överlever däremot – de har inte utövat makt i denna tidsålder.

När kristendomen blev en allvarlig konkurrent till den gamla religionen blev Tors hammare symbolen för denna, liksom korset för de kristna.

Man åkallar Tor i frågor som berör vind, väder och årsväxt.Freja eller Fröja är en fruktbarhetsgudinna i nordisk mytologi, vanernas viktigaste gudinna och har därför även namnet Vanadis. Hon är dotter till Njord, och syster till Frej (även kallad Frö).

Det finns få myter kring Freja och Frej. Det har spekulerats i att dessa skulle vara ett gudapar men inga belägg finns för detta. I Loketrätan insinuerar Loke att Freja skulle gått till sängs med sin bror Frej. Men detta är bara en av många anklagelser som Loke utslungar i denna hans sista "uppgörelse " med gudarna. Att Njord har fått sonen Frej med sin syster, vars namn inte är belagt i källor men har rekonstruerats som Njärd. Precis som Frej äger Fröja ett magiskt svin och heter Hildisvin. Freja har binamnet Syr, "sugga".

I myten kallas hennes make för "Od", en gestalt med uppenbar koppling till Oden och det beskrivs hur Freja överges av sin make och till slut fäller gyllene tårar över honom. Dessa tårar återkommer i många mytologier och brukar uppfattas som en fruktbarhetssymbol associerad med regnet och dess betydelse för skörden. Freja delar även andra attribut med sina systrar i andra religioner: Hennes vagn dras av två katter, Högni och Þófnir och hon bär det stora magiska halsbandet Brisingamén. Brisingamen betyder eldsmycket och sägs vara ett gyllene smycke som ligger i urhavet och uppenbart är kopplat till livskraften och fruktbarheten. Heimdall och Loke kämpar om detta smycke, i sälhamnar, på Singastein varpå Heimdall skänker smycket till Freja. En senare mytvariant som framförs av Snorre är att Freja ska ha kommit över smycket genom att tillbringa en natt med var och en av dvärgarna som tillverkade halsbandet. Man ska dock ha i beaktande att Freja blev kristendomens stora hatobjekt då hon ansågs stå för "sexualitet, lössläppthet och fruktbarhet". Därför kom hon att konsekvent baktalas eftersom det inte finns plats för gudinnor inom kristendomen. Hennes andra namn anspelar även de på hennes roll som fruktbarhetsgudinna: Gefn ("givaren"), Härn och Hörn ("beskyddaren").

Som fruktbarhetsgudinna har Freja naturligtvis också rollen som kärleksgudinna. I berättelserna om henne försöker Loke och jättinnan Hyndla göra sig lustiga eller förolämpa Freja genom att anspela på denna roll: Loke kallar henne alla gudars och alvers älskarinna, jättinnan Hyndla kallar henne gethona som tillbringar nätterna hos bockar. I myterna berättas det också om hennes status som sexsymbol: många jättar är villiga till både nid och stordåd för att vinna henne.

Frejas andra sida kopplas till hennes makt över jordens krafter och vissa anser att hon står underjordens gudinna Hel nära: Freja magiska kunskaper är kopplade till hennes shamanska sida. Ty det är Freja som lär Oden de shamanska konsterna på Samsö. Spåkvinnor och sejdkvinnor (shamnsk spådomskonst) hade enligt Olof den Rödes saga, ofta Freja som gudinna. Ytterligare en orsak till varför Freja knyts till döden är att Freja tar hälften av de döda (enhärjar) och Oden hälften när de ska inträda i den andliga dimensionen vilken kallas Valhall (krigarnas hall). .

Hennes kult har många inslag av shamanism och, liksom Oden, utövar hon sejd: De extatiska akter där den som leder kulten kan se både bakåt och framåt i tiden och in i andra världar. Freja sägs vara den som inför sejden bland gudarna och lär ut den till människorna. Freja har dessutom en hamn, en falkens skepnad som hon kan låna ut till de andra gudarna när de behöver se sig om i världen. Det är svårt att avgöra om det egentligen funnit någon skillnad mellan Freja och Frigga, eller om de är samma gudinna.

Loke var en av asagudarna i Nordisk mytologi, trots att han var son till en jätte. Namnet Loke har ännu, trots många försök, inte tolkats etymologiskt övertygande.

Lokes far var jätten Farbaute och hans mor jättinnan Laufey. Hans bröder var Byleist och Helblinde. Han umgicks länge fritt med gudarna, och ingick till och med fostbrödralag med Oden. Hans jättenatur tog dock till slut överhanden, och i myten om Balders död blir han slutgiltigt gudars och människors fiende; han ligger fången till Ragnarök, då han slipper fri och skall anföra ondskans härskaror. Loke skall då möta Heimdall, som hugger huvudet av honom, varpå huvudet studsar mot marken och blir Heimdalls bane.

Loke är vacker till utseendet, men uppträder ibland som ondskan personifierad och slugast av alla jättar; han är nästan lika psykologiskt komplicerad som Oden bland gudarna. Då han dessutom kan förvandla sig till vad han vill och ändra både gestalt och kön, är han dramatiskt tacksam, så det är inte så konstigt att han, Tor och Oden är de tre vanligaste huvudpersonerna i den nordiska mytologin. Fastän han har räddat gudarna ur många knipor är hans svek mycket större. Det var han som lurade Höder att skjuta Balder till döds med en mistelpil. Som straff blev han fastbunden med sin son Narfes tarmar, som förvandlades till järn, i underjorden på tre vassa stenar; en under skuldrorna, en på hans länder och en under hans knäveck. Skade satte en giftorm ovanför hans ansikte så att den skulle droppa sitt gift i hans ögon, som straff för att han orsakade Tjatses död. Lokes hustru Sigyn står hela tiden med en skål för att hindra ormens gift att träffa Loke. Det sades att när Sigyn tog undan skålen för att tömma den när den blev full, droppade ormens etter på Loke, och då vred han sig så kraftigt av smärta i sina snaror att han framkallade jordskalv.

Loke hade sönerna Vale och Narfe med sin hustru Sigyn. Med jättinnan Angerboda hade han barnen Fenrisulven, som i Ragnarök skall sluka Oden, Midgårdsormen, vars etter i Ragnarök skall ta död på Tor, samt dödsgudinnan Hel. Loke blev även, i gestalt av en märr, mor till Odens åttafotade häst Sleipner.

Skapelsen

I söder låg det glödande Muspelheim. I norr låg det bitande kalla Nifelheim. Mellan dessa områden låg ett stort tomrum, Ginnungagap. En dag träffades den kalla rimfrosten från Nifelheim av varma vindar från Muspelheim och det började droppa. Ur dessa uppstod ett liv, jätten Ymer. En man och en kvinna växte fram ur hans ena armhåla och hans ena ben avlade en son med det andra. Ymer livnärde sig på mjölk från kon Audhumbla, som även hon uppstått ur dropparna. Audhumbla fick föda genom att slicka salt från en sten. En dag syntes det ett manshuvud på stenen och några dagar senare en hel man, Bure. Bure fick med tiden en son, Bor, som äktade en jättedotter, Betsla, och fick sönerna Oden, Vile och Ve.

När sönerna växte upp och blev större och starkare, bestämde de sig för att slå ihjäl den onde jätten Ymer. De lyckades och blodet som strömmade fram dränkte alla jättar utom Bergelmer och hans familj. Oden, Vile och Ve lyfte Ymers kropp till Ginnungagaps mitt där de skapade världen av honom. Jorden byggdes av hans kött, bergen av hans benknotor. Blodet blev floder och hav. Tänder och käkar blev klippblock och stenar. Av Ymers skalle skapade de himlavalvet och av hjärnan skapade de molnen. Gnistor från Muspelheim placerades ut som stjärnor. Likmaskarna i Ymers kött blev vad vi kallar dvärgar. De placerade ut fyra stycken dvärgar; Östre, Västre, Nordre och Södre i varsitt hörn av skallen för att hålla den uppe. En dag såg de tre bröderna en ask och en alm. Av det skapade de, de första människorna, Ask och Embla. Oden gav dem liv, Vile gav dem förstånd och Ve gav dem hörsel och syn. De lät människorna bo i Midgård med den skyddande ringmuren gjord av Ymers ögonbryn. De satte Måne och Sol, Natt och Dag för att på sina hästar rida runt jorden. Till sist skapade de Asgård och konstverket Bifrost.

Människan skapades också av de 3 bröderna, När de var på stranden så hittade Oden, Vile och Ve två trädstammar ( en ask och en alm ), Oden skapade deras kroppar ur trädstammarna och gav dom livets gåva, Vile gav dom rörelseförmåga och förstånd och Ve gav Ask och Embla (deras namn efter vilken träd dom blev gjorda av *Ask(mannen) blev gjord av ett Ask träd och Embla(kvinnan) blev gjord av ett Alm träd* gav dom sinnen och känsloliv.

Myter

Oden offrar sitt öga

Det hade inte hunnit gå lång tid sedan Oden med sina bröder skapade Ask och Embla då Vile och Ve plötsligt försvann. Efter att först ha kallat på dem och sedan letat efter dem bestämde Oden sig för att rådfråga örnen Hräsvälg i Yggdrasils topp. Men örnen visste ingenting, likaså ekorren Ratatosk och tuppen Gyllenkamme. Oden begav sig då till källan Mimers brunn vid Yggdrasils mittersta rot för att fråga den visaste av alla, Mimer, om råd. Men Mimer skakade sorgset på huvudet och sa att han var förhindrad att tala om vad han visste. Oden bad då att få dricka lite ur kunskapsbrunnen för att själv se vad som hänt, men Mimer nekade honom igen. Oden var emellertid envis och efter en stund enades de om att Oden skulle placera sitt högra öga i brunnen och sedan ta en så stor klunk han ville. Oden slet ut sitt öga och lät det sjunka ned i brunnen. Mimer fyllde sitt horn med vatten ur källan och räckte det mot honom. Oden drack, men det behövdes egentligen inte för hans öga på bottnen av brunnen såg redan klart och tydligt vad som hänt med hans bröder. Oden reste sig och gick hemåt. Vad som hänt bröderna behöll han för sig själv.

Mjölner är stulen

En dag vaknar Tor och upptäcker att Mjölner är borta. Han bli genast väldigt orolig, för han vet att det är tack vare den asarna klarar sig från jättarna. Han väcker Loke och talar om att de måste ge sig av och leta. Då hittar Siv en ring med inskriptionen Trym. Loke lånar Frejas fjäderhamn och flyger i väg till Tryms borg i Jotunheim. Trym erkänner på direkten, och talar om att han vill gifta sig med Freja, om Tor ska få tillbaka sin hammare. Loke flyger då tillbaka till Asgård och talar om för gudarna hur det gick. I samlad trupp går gudarna till Freja för att förmå henne gifta sig med Trym. Men Freja vägrar. Då föreslår Balder att Freja alltid kan åka dit, och sedan leta upp hammaren och fara hem. När Tor får höra detta, att kvinnofolk ska ta i hans hammare, bestämmer han sig för att göra det själv. Loke och Röskva kläs till brudnäbbar och Tor kläs, så gott det nu går, till brud. När sällskapet stiger i Tors vagn inser de att de måste ha någon med som kan köra, eftersom båda männen skall föreställa damer, så Tjalve får följa med.

De stannar till hos Utgårdaloke över natten för att få i sig ett mål mat. Alla förvånas över hur mycket mjöd Freja dricker, men Loke talar om att hon är nervös inför bröllopet. En av jättarna gör misstaget att nypa "Freja" i rumpan, ett misstag som han sent kommer glömma. Nästa dag startar färden till Trym. På vägen ansluter sig andra bröllopsgäster. När de kommit fram får de reda på att bröllopet inte ska vara förrän på kvällen så de smyger runt lite. Några av jättarna känner igen Tor, trots hans förklädnad. Då talar Loke med dem och antyder att de faktiskt var och en har något otalt med Trym, och vore det inte roligt att ge honom en näsbränna? Det håller jättarna med om. Loke och Tor fortsätter att smyga runt och Loke hittar Tryms skattkammare där Trym badar bland alla sina pengar.

Tor går det sämre för, han hittas av några av Tryms tjänare som sätter honom i köket för att diska. Vid avlöningen av personalen får Tor inte ens betalt som de andra därför att han ska bli fru i huset. Då blir Tor arg och ryter till. Tryms syster ser detta och går för att tala med Trym, men nervös som han är inför bröllopet har han låst in sig i sin skattkammare. Samtidigt hittar Röskva Mjölner i den hemliga skattkammaren i källaren och skyndar sig för att tala om det för Tor. Men precis när de skall hämta den kommer Tryms tjänare för att hämta bruden till bröllopet. Brölloppssalen är full av glada jättar som skålar över giftemålet. Efter alla tal är avklarade deklarerar Trym att han nu ska skicka efter sin dyrbaraste ägodel för att skänka den till sin fru. Hans syster försöker varna honom, men det är försent. Hammaren bärs in, och när Tor får Mjölner i sin hand tar det inte lång tid innan gudarna är hemma i Asgård igen.

Valhall

Valhall var i nordisk mytologi guden Odens boning. Det berättades att dom modigaste män som dog i strid kom till Valhall. Det var best som kunde få en krigare. I Vallhall dom krigade mot jätterna . Dom dog och återuppstod varje dag. Varje kväll efter strid dom hade fest, dom åt gris och drack öl.

Modern Asatro

Modern asatro är yttringar av fornnordisk religion och folktro. Den gamla hedniska asatron levde länge kvar även sedan kristendomen införts till Norden. Vissa traditioner och föreställningar lever kvar än idag. Tydliga exempel på detta är veckodagarnas namn där gudarna Tyr(tisdag), Oden (onsdag), Freja (fredag) möter oss varje dag. Även midsommar och Jul har inslag som kan spåras till seder från hednisk tid.

Den forna seden är en modern religion som växt fram i nutid, men med historiska rötter. De flesta fornsedare ser det alltså inte som ett försök att återskapa en vikingatida religion, utan som om de återupptäcker ett andligt arv som förändrat sig under århundradens lopp .

Det finns dock olika tolkningar och förhållningssätt till denna religion.Rasistiska och nationalsocialistiska grupperingar har använt sig av asatron och dess symboler i politiska syften, egentligen helt utan religiösa anledningar. Forskare brukar göra en uppdelning av de asatroendes förhållningssätt till ras och etnicitet i tre kategorier. Lägger man till två kategorier till får man en ganska heltäckande bild av den moderna asatro .

Rasideologisk asatro: de grupper som fokuserar på rastillhörighet och blodmystik. Dessa grupper är ovanliga i Sverige. Tidigare fanns Svensk Hednisk Front.

  • Etnisk asatro: grupper som anser att asatro handlar om etnisk tillhörighet. De ser sig inte som rasister men talar om ”folksjäl” och att olika etniciteter är genetiskt betingade för olika gudar. Ovanliga i Sverige, men det avsomnade Norröna Samfundet brukar räknas dit.

  • Kulturell asatro: anser att asatro handlar om seder och historia. Fokuserar även på naturromantik. Dessa grupper har ofta en antirasistisk inställning och tar starkt avstånd från rasistisk och etnisk asatro (se nidstång). Huvudspåret i Sverige och Norden. I denna grupp ingår Sveriges Asatrosamfund och Nätverket Forn Sed.

  • Paganistisk asatro: grupper som införlivar fornnordiska föreställningar i trossystem som inte har något med asatro att göra, som till exempel nordiska häxor (wicca) och sejdare.

  • Magisk asatro: grupper som integrerar fornnordisk symbolik och runmagi i sin praxis, men där elementen av asatron bara är en del av dessa rörelser tro och där det infogas i ett nytt sammanhang. Här kan man egentligen inte tala om vare sig asatro eller forn sed. Exempel i Sverige är Dragon Rouge, Temple of Set och Svenska Satanistkyrkan.


Samhällskunskap frågor

1. Alla har givetvis ett ansvar för våran miljö. Vi tycker dock att det största ansvaret ligger på de ledande nationer. Om inte en dom är villiga att ha acceptabel miljöhänsyn så kommer ingen annan att ha den viljan heller, eller har heller ingen möjlighet att konkurrera med dom. Så det största ansvaret ligger absoult på ledande industrinationer.

2 Våran bild ser nog ganska dyster ut. Att oljan kommer ta slut vet vi, och innan dess, inom en ganska snar framtid kommer det att bli oljebrist. Detta är både på ont och gott. Det kommer att ta tid att ställa om ekonomin och detta kommer med all sannolikhet leda till konflikter. Det som är bra är att oljeberoendet tvingas bort och att det kommer att leda till en bättre miljö. Våra ekologiska fotavtryck kommer att fasa ut många naturtillgångar och vi blit tvugna att lämna det matriella livet. Befolkningsutvecklingen och tillgången på mat är ett större problem, likaså bristen på vatten, här är det också viktigt att tänka om. På frågan om allt är ett krestlopp så svara vi ja på den frågan under förutsättning att människan inte förstör kresloppet.

3. Vatten är en sådan. Dessvärre är tillgången till rent vatten bristvara på många håll.

4. Vi tror att befolkningen kommer att öka mycket mer i framtiden. vi går framåt inom medcinområdet och vi lever allt längre. givetvis finns det en gräns när våra ekolgiska sytem når en gräns, men vi är inte där än. 

5. Flera olika faktorer kring detta. Befolkningsutvecklingen tog fart ordentligt under industrialiering. Nu fick man råd att ha fler barn helt enkelt.Jordbruker har effektviserats många gånger om och maten räcker till många fler idag. Vi har under en kort tid blivit duktiga på bota sjuka och har minskat barndödlighet i stor utsträckning. det finns många olika faktorer som har bidragit till detta och de sklijer sig åt i världen.

6 Vi tror att enbarnspolitiken som i kina är en absolut nödvändighet för att hämna denna utveckling. Det är också nödvändigt att bromsa in för att vi ska kunna leva i en human värld.

7. Det säger sig självt att vi måste ha gränser och regler för varje nation. Om vi hade haft tid så skulle vi kunna skriva en hel bok om varför det måste vara så.  Varje nation har givetvis sin bärkraft som inte överbelastas hur mycket som helst.

RSS 2.0